Nedeľa 14. júl, meniny má Kamil

Proroctvá o Európe z knižníc palmových listov

Pred týždňom som mala tú česť dozvedieť sa s voj osud z palmových listov. O knižnici palmových listov len pár slov. Rozhovor a reportáž prinesieme v najbližších dňoch. Teraz iba toľko, že osudy majú aj národy a planéta alebo civilizácia. Pri hľadaní informácií o knižnici palmových listov som našla aj proroctvá o Európe uverejnené v zahraničnej tlači v roku 2006. Prevzala som a odovzdávam ďalej.

Rukopis sa začína krátkym vykreslením charakteristických znakov súčasnej epochy, podľa hinduistického kalendára nazývaného kálí juga, najhorších a najtemnejších zo štyroch doterajších svetových vekov: Ľudia uctievajú iba bohatstvo a telesné vášeň je jediným spojením medzi pohlaviami. V právnych sporoch uspeje ten, kto sa uberá krivými cestičkami. Ženy sú vnímané iba ako objekty zmyslového potešenia. Vládnu násilníci, krajiny upadajú a doterajšie morálne hodnoty sa rozkladajú. Ženy sa zbavujú plodov vo svojom tele, božské zákony sú ignorované a nikto už ničomu neverí. Neskôr však príde iný a lepší vek.

O budúcnosti Nemecka a Európy sa v rukopise píše:

Zavládne všeobecná dezilúzia. Ľudia si zvolia nových svetových vládcov, no tí však nebudú o nič lepší než ich predchodcovia. Väčšinu z toho, čo pred svojím zvolením nasľubujú, nebudú schopní alebo chcieť to splniť. Priepasť medzi bohatou a chudobnou triedou sa budú naďalej prehlbovať a to stále rýchlejších tempom. Stále viac ľudí bude bez práce, pretože ich nikto nebude potrebovať. Ich prácu budú vykonávať stroje. To sa síce nebude týkať len Nemecka, ale postihne to aj ostatné európske krajiny, vlastne to bude do istej miery celosvetový problém. Jednoduchí ľudia budú zaťažení stále väčším bremenom daní a najrôznejších dávok a odvodov. Majitelia veľkých tovární a obchodov budú mať naopak nepretržite rastúce zisky, budú si robiť čo sa im bude páčiť a budú si žiť ako v rozprávke. Na jednoduchých ľudí budú pozerať ako na otrokov a nové továrne budú vytvárať len tak, kde bude možné vyplácať hladové mzdy a kde dostanú od miestnych vládcov bohaté dary. Radoví občania si toho budú môcť dovoliť stále menej a menej a budú sa musieť uspokojiť s tým, čo im ponúknu inštitúcie zamerané na masovú zábavu.

Budú počúvať hudbu, pozerať sa na televíziu a hrať počítačové hry. (Použité pojmy sú interpretáciou opisných formúl starotamilského textu). Masová zábava bude zameraná na uspokojovanie najnižších pudov. Ľuďom bude predkladaná akási náhradná realita, aby zabudli, aké bezútešný je pre nich v skutočnosti svet v ktorom žijú. To učiní ich každodenný život, naplnený existenčnými starosťami, znesiteľnejší. Spoločnosť sa rozdelí na tých, ktorí budú môcť uspokojovať všetky svoje túžby a na tých, ktorí nikdy nebudú môcť uskutočniť svoje sny a zostanú len ich snami. Lacná zábava bude zabávať pozornosť jednoduchých ľudí od toho, čo je pre nich skutočne dôležité a udržovať je v zakliatí materializmu. Ilúzie budú oslavovať triumf. V dôsledku sa stále zhoršujúcej situácie sa bude naďalej zvyšovať aj neistota ľudí. Väčšina z nich si začne uvedomovať, že systém v ktorom žijú, prestáva správne fungovať. Tým bude odštartované obdobie veľkých zmien. Epocha nazývaná kálí juga dospeje ku svojmu koncu a neskôr bude vystriedaná lepším vekom, satya jugou (zlatý vek alebo tiež duchovný svet). Avšak koniec kálí jugy bude spojený s veľkými nepokojmi niektorých kruhov proti novým tendenciám. U mnohých ľudí povedie k strate perspektívy a prejavom násilia. Títo ľudia budú úplne orientovaní na materiálne hodnoty a budú sa obzerať dozadu namiesto pohľadu dopredu, bude sa im cnieť po lepších časoch minulosti a budúcnosť sa im bude javiť ako úplne beznádejná.

Zaznejú tiež volania po silnom vládcovi, ktorý by odstránil všetky zlé skupiny a vinníkov spravodlivo potrestal. A rada despotických vládcov sa v Nemecku a iných európskych krajinách dostanú k moci, pretože národy sú to budú priať. K tomu dôjde v rokoch 2019 až 2046 podľa západného kalendára. Ľudia si však čoskoro uvedomia, že toto riešenie nezodpovedá dobe. Začnú postupne chápať, že skutočné zmeny dosiahnu len vtedy, ak sami prevezmú zodpovednosť za vlastné životy, životy svojich najbližších a ľudí vo svojom okolí. K tomu poznaniu však povedie dlhá cesta, ale ešte dlhšia bude cesta od tohto poznatku k jeho uplatnenie do praxe. Pozitívne spoločenské zmeny sa v Nemecku a Európe nezačnú presadzovať pred rokom 2048 podľa západného kalendára. Do tej doby bude pokračovať rozpad hodnôt a spoločenských štruktúr. Zo začiatku sa ľudia budú snažiť si pomáhať každý sám na vlastnú päsť alebo dokonca na úkor iných. Až sa situácia stane úplne zúfalou, uvedomia si, že môžu prežiť len v prípade, že budú spolupracovať. Od štátnych orgánov sa im nedostane žiadnej pomoci. Vzájomná pomoc a solidarita medzi rodinami budú charakteristickými znakmi posledného obdobia zanikajúceho veku.

Koniec turbo-kapitalizmu

Nemecko je súčasťou politického a hospodárskeho systéme, ku ktorému v súčasnosti patrí väčšina európskych národov. Toto spoločenstvo, ktoré bolo pôvodne založené šiestimi štátmi s cieľom zlepšiť životné podmienky obyvateľov liberalizácií obchodu a rozvojom priemyselnej výroby. V priebehu doby k nemu pristupovali ďalšie štáty. Je zavedená spoločná mena. Avšak čím väčšou sa táto únia stáva, tým náročnejšie je ju riadiť a dosahovať ciele, ktoré si jednotlivé národy prajú. Spoločenstvo sa stáva samoúčelným a slúži predovšetkým záujmom mocenských skupín. V roku 2004 podľa západného kalendára dôjde k ďalšiemu veľkému rozšíreniu tohto spoločenstvo o radu štátov zo strednej a východnej Európy. Tieto štáty žili až do roku 1989 podľa západného kalendára úplne v inom systéme a veľká časť jej obyvateľov je chudobná. Noví členovia dúfajú, že im členstvo v únii prinesie väčšiu prosperitu. To však zostane len v ich túžbach. Mocné sily ovládajúce úniu využili situáciu len k tomu, aby sa bezohľadne obohatili. Budú všetkým sľubovať rovnosť, nepovedia však, že pre väčšinu ľudí to bude znamenať rovnosť v chudobe.

Plány vládnucich kruhov však nakoniec nedôjdu k naplneniu, pretože nadišiel čas zmien a železnému veku kálí juga sa začína odrátavať čas zániku. Zatiaľ, čo sa medzi vládcami jednotlivých európskych krajín povedie spor o to, či sa majú po boku Spojených štátov zúčastniť sa bojových operáciách proti orientálnym krajinám, začnú medzi radovými občanmi prepukať prvé nepokojne. Keď sa v roku 2005 podľa západného kalendára európski vládcovia pokúsia presadiť jednotný zákon pre celé spoločenstvo, stroskotajú. V dvoch krajinách ľudia tento spoločný zákon väčšinou hlasov odmietnu. (V referendách usporiadaných v Holandsku a vo Francúzsku ľudia skutočne odmietli Európsku ústavu). Tým bude vyvolaná dlhotrvajúca kríza, v ktorej dôsledku sa doterajší systém rozpadne. Pretože sa životné podmienky budú zhoršovať, bude po roku 2004 podľa západného kalendára dochádzať stále častejšie k sociálnym konfliktom. Na jednej strane budú ľudia hľadať útočisko v kruhu rodiny alebo blízkych známych, na druhej strane bude dochádzať k spontánnym výbuchom nespokojnosti. Ty budú časom namierené proti skupinám obyvateľov cudzích národností, ktoré v týchto krajinách žijú.

Od roku 2007 západného kalendára bude predovšetkým vo veľkých mestách dochádzať k protestom obyčajných ľudí proti politike vlády a proti mocným kapitánom priemyslu. Najprv sa bude zdať, že tieto protesty majú na  politických vodcov zamyslený účinok, nakoniec sa však ukáže, že to bol len klamlivý dojem. Situácia sa preto bude naďalej vyostrovať a vlády začnú strácať kontrolu. Predovšetkým už nedokážu zaistiť bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok. Hospodárska situácia sa bude priebežne zhoršovať pretože do Európy budú prichádzať veľké počty ľudí z iných častí sveta, utiekajúci pred neúrodou, hladom alebo občianskou vojnou. Od roku 2011 podľa západného kalendára sa kríza ešte prehĺbi, pretože v Spojených štátoch a potom aj v Európe začnú peniaze rýchlo strácať svoju hodnotu. To bude dôsledkom nesprávnej hospodárskej a finančnej politiky, ktorá je postavená na falošnom základe - na predstave neustáleho ekonomického rastu. Vplyvné kruhy v Spojených štátoch a Európe verili po celé desaťročia, že svet je hrou, pri ktorej rozhoduje chamtivosť a vlastný prospech. Prídu však k trpkému poznaniu svojho omylu a stanú sa obeťami krutej hry ilúzií hmotného sveta. Pozemský svet nie je nekonečný a tak isto nie je bez hraníc ani ľudské šťastie, ani neobmedzený ekonomický rast.

Systém narazí na limitované hranice. V roku 2012 skolabuje finančný systém Spojených štátov. Štát už nebude schopný dostať svojim záväzkom voči osobám, ktoré zamestnáva. To povedie k reťazovej reakcii a k chaosu v celej spoločnosti. Rada obchodov, tovární a bank skrachuje, stále viac ľudí bude bez práce a tým aj bez obživy. Vo veľkomestách bude dochádzať k nepokojom a krádežiam, ozbrojené banky budú robiť nepokoje tiež na dedinách. Ľudia budú zomierať. Vláda sa pokúsi dostať situáciu pod kontrolu nasadením lojálneho zbytku armády, čo sa jej podarí len sčasti. Hospodárska situácia tak povedie k pomerom, ktoré budú pripomínať občiansku vojnu. Táto situácia potrvá až do polovice roka 2017. Potom zasiahnu vojenské jednotky spriatelenej zeme zo severu a nastolia opäť poriadok. Nepokoje budú najväčšie od dôb občianskej vojny v 19. storočí, lenže tentokrát proti sebe nebudú bojovať sever a juh, ale východ a západ Spojených štátov. Úpadok amerického hospodárstva a znehodnotenie americkej meny doľahnú veľmi ťažko na Európu, obzvlášť na Nemecko, ktoré je vo veľkej miere závislé na vývoze.

Hoci inflácia v Európe nedosiahne takých rozmerov ako v Spojených štátoch, budú jej dôsledky predovšetkým pre chudobnejšie vrstvy obyvateľov katastrofálne. Mnoho ľudí bude žiť v skutočnej biede. Vo veľkých mestách prepuknú nepokoje, bude dochádzať ku krádežiam, cieľom útokov nespokojných davov sa stanú aj verejné budovy a úrady. Situácia však nebude taká dramatická ako v Spojených štátoch, lebo v Európe nie je súkromné držanie zbraní tak rozšírené. Tiež polícia a armády zostanú vcelku intaktné. Naproti tomu v Amerike budú vojaci a policajti, ktorí nedostanú výplatu, často štrajkovať. V európskych metropoliach dôjde k búrkam, ich terčom sa stanú prevažne cudzinci, ktorí sa tu v minulosti usadili. Obzvlášť krvavé boje prepuknú v Paríži a Ríme, ale tiež v Madride, Londýne a v Prahe. V Ríme vezmú ľudia útokom aj sídlo hlavy katolíckej cirkvi. Pápežovi sa najprv podarí utiecť, no neskôr aj tak padne do rúk povstalcov, ktorí na neho nastražia pascu. Najmenej postihnutými krajinami budú Rusko, Čína a India pretože ich hospodárske systémy sa budú navzájom podporovať. Nepokoje v Nemecku a v Európe potrvajú do jesene roku 2016. Potom budú ukončené zásahom ruských a čínskych vojsk o ktoré požiadajú európski vládcovia.

Matka Zem sa bráni

Od roku 2017 bude situácia trochu pokojnejšia, ale len zdanlivo. Začnú sa totiž objavovať nové problémy. Bezprostredné nebezpečenstvo vojny bude zažehnané, ale akútnou hrozbou sa stane rýchlo sa meniace podnebie. Priemerné ročné teploty budú naďalej stúpať. Golfský prúd, ktorý prináša miliardy ton tropických vôd k severným oblastiam, začne strácať na sile a zmení svoj smer. To bude spôsobené predovšetkým tým, že sa do Atlantického oceánu dostane ohromné množstvo sladkej vody ako z topiacich sa ľadovcov, tak aj z ľadového príkrovu polárnych oblastí. V dôsledku tohto klimatického procesu bude juh Spojených štátov postihnutý katastrofálnym suchom, zatiaľ čo niektoré oblasti v Číne začnú zužovať extrémne záplavy. Škandinávia sa premení v ľadovú púšť, zatiaľ čo prímorské štáty ako Holandsko alebo Bangladéš budú ohrozované stúpajúcou morskou hladinou. Milióny hladných utečencov budú opúšťať svoje domovy a hľadať azyl v bohatších štátoch.

K týmto udalostiam dôjde v rokoch 2029 až 2034 podľa západného kalendára. Ľadový víchor bude bičovať oblasti severnej Európy, ničivé búrky a záplavy postihnú prímorské štáty. Lesy budú zomierať, nížiny tvoriace pobrežie Severného a Baltického mora zamrznú a stane sa z nich tundra. Dramatické zmeny klimatických podmienok uvrhnú národy a ich vlády do zúfalej situácie. Bude nedostatok palív, dôjde k postupnej erózii medzinárodnej spolupráce a mierových zmlúv. Znovu vypuknú ozbrojené konflikty, celé kontinenty budú spustošené bojmi o suroviny a potraviny. Behom niekoľkých málo rokov skĺzne svet na samý kraj totálnej anarchie. Krajiny s nestabilnými vládami ako Pakistan budú v silnom pokušení použiť v zápase o suroviny a potraviny svoj jadrový arzenál. V roku 2029 dôjde k ďalšej vojne medzi Pakistanom a Indiou. Práve vtedy bude hroziť najväčšie nebezpečenstvo, že obe strany bojujúce nasadia jadrové zbrane, čo by malo za následok úplne spustošenie rozsiahlych oblastí ako Indie, tak aj Pakistanu.

Pretože stredoeurópske krajiny nebudú mať dostatočné strategické zásoby, rozhodnú sa autoritatívni vládcovia nasadiť otravné plyny s cieľom zredukovať počet obyvateľstva. Preľudnenie sa totiž stane - v dôsledku prílivu emigrantov z celého sveta - veľkým problémom a bude politickými špičkami považované za hlavnú príčinu doterajších problémov. Predovšetkým vo Veľkej Británii bude vo veľkom rozsahu nasadený plyn nazvaný thanaton, ktorý má privodiť rýchlu a bezbolestnú smrť. Veľké ochladenie zemskej atmosféry, ktoré bude spôsobené kolapsom Golfského prúdu a zaľudnenia rozsiahlych oblastí Severnej Ameriky a Škandinávie po niekoľkých rokov k tomu, že Golfský prúd začne znova cirkulovať. To navodí určitú stabilizáciu klimatických podmienok. K tomu dôjde v roku 2035. Postupne sa zlepšia hospodárske výnosy, úroda bude opäť bohatšia a dôjde k celkovému upokojeniu spoločenských pomerov. Navyše v rokoch, kedy bude svet postihnutý prírodnými katastrofami a politickými zmätkami, vypuknú nové epidémie aj tých chorôb, ktoré budú považované za prekonané. Za obeť im padnú milióny ľudí.

V dôsledku zlých hygienických pomerov, zapríčinených občianskou vojnu, budú zúriť epidémie moru a cholery. Globálna zmena podnebia zasa vyvolá zdravotné problémy iného druhu. Predovšetkým v Afrike a Ázii, ale tiež v niektorých oblastiach Európy vyvolá intenzívne slnečné žiarenie u ľudí a zvierat kožné choroby a nádorové ochorenia. Po roku 2023 zavlečú do Európy africkí prebehlíci nákazu nazývanú kunu. Postihnuté osoby dostanú vysokú horúčku a ich vnútorné orgány prestanú počas niekoľko málo dní fungovať. Choroba bude smrteľná a bude sa rýchlo šíriť ako chrípka. Už ale dva roky pred vypuknutím tejto epidémie sa začnú objavovať červíky parazitujúce v krvi. Pôjde o akúsi obdobu škrkaviek, ktorá napáda vnútorné orgány postihnutého, predovšetkým srdce a pečeň. Infikovaná osoba zomiera do jedného týždňa. Táto nákaza sa prenáša živočíšnou potravou. Po roku 2018 bude mať na svedomí státisíce ľudských životov v Spojených štátoch, Európe a v Ázii iná zvláštna choroba. Osoby trpiace touto chorobou ľahšie ochorejú bežnými chorobami ako je napríklad nachladnutie, ich organizmus sa však s nimi nedokáže proti nim účinne bojovať. Smrť sa spravidla dostaví behom troch dní. (Ganeš-babu Šastri označil túto chorobu anglickou skratkou RISC - Rapid Immune System Collapse, urýchlený kolaps imunitného systému).

Vo väčšine prípadov sa končí choroba smrťou infikovaného pacienta. Najväčšia katastrofa sa potom odohrá v roku 2046. Bez toho, aby si to všimli astronómovia, priblíži sa k našej planéte z hlbín kozmu veľké nebeské teleso. Pôjde o planetoid, ktorý na svojej bludnej ceste vesmírom vletí do našej slnečnej sústavy a len tesne minie Zem - preletí medzi ňou a Mesiacom. Už niekoľko dní pred preletom bude planetoid viditeľný na oblohe aj voľným okom. Jeho gravitačná sila spôsobí na Zemi početné zemetrasenia a mohutné záplavy. Kalifornia bude zasiahnutá najväčším zemetrasením v celej svojej histórii. Tiež Japonsko a Čína budú postihnuté silnými otrasmi pôdy a vo veľké časti týchto zemí pohltia vody oceánu. Zemetrasenia sa nevyhnú ani Európe, najsilnejšie budú cítiť v Nemecku, Anglicku a v stredozemnej oblasti. Cez pobrežie Severného a Baltského mora sa preleje mohutná záplavová vlna. V Čechách sa prebudia k životu sopky, považované už dávno za vyhasnuté. Ich výbuchy zničia široké okolie. Behom erupcií dôjde aj k uvoľneniu veľkého množstva vulkanických pár a jedovatých plynov. Z nich sa vytvoria mraky a koncentrát pršiaci späť na zemský povrch bude veľmi agresívny. V dôsledku všetkých týchto rán prídu o životy milióny ľudí. V postihnutých oblastiach strednej Európy bude zničená veľká časť mestskej zástavby.

Svet za päťdesiat rokov

Bezprostredne po tejto katastrofe začnú tí, ktorí prežijú s upratovacími a sanačnými prácami. Bude potrebné odstrániť kopy mŕtvol ľudí a zdochlín zvierat, aby nevypukli nové epidémie. Tiež sa  začne spamätávať hospodárstvo - koniec koncov bude veľký dopyt do všetkých predmetoch dennej potreby, ktoré budú v dôsledku prírodných katastrof zničené alebo stratené. Klimatické zmeny v strednej Európe budú trvalého charakteru. Priemerná ročná teplota zostane vysoká a snežiť bude len v horských oblastiach. Pre hospodárstvo to bude zmena výhodná, úroda bude bohatšia, výnosy sa zvýšia. Tektonická činnosť zmení tvár celej Zeme. Niektoré skoršie pobrežné oblasti a ostrovy nenávratne zmiznú pod hladinu morí a oceánov. Postihnuté budú predovšetkým Japonsko, Kalifornia, východné pobrežie Severnej Ameriky a niektoré oblasti Anglicka. Zároveň sa z vôd Atlantického oceánu vynorí nová pevnina. Hospodárska obnova prebehne pomerne rýchlo, jej brzdou však bude nedostatok základných zdrojov energie. Rada surovín sa stane nedostatkovým tovarom. V tej dobe sa v Európe začne formovať nová spoločnosť. Bude založená na osobnej slobode jednotlivca, ktorá bude spätá s potrebami spoločnosti a bude sa nimi musieť riadiť.

Ľudia totiž budú poučení nedávnymi udalosťami a uvedomia si, že sledovanie čisto sebeckých pohnútok môže ohroziť aj samú existenciu celého spoločenstva. Táto nová spoločnosť sa bude rozprestierať od vĺn Atlantiku až po východné pobrežie Ázie, jednotlivé oblasti si však zachovajú individuálne zvláštnosti. O všetkých regionálnych záležitostiach bude rozhodovať miestna samospráva, bez toho, aby čakali na povolenie nejakej vzdialenej autority. Nová ústava bude zaručovať všetkým obyvateľov Euroázijskej únie bezpečnosť navonok a suverenitu vo vnútri. Hospodárskou základňou novej spoločnosti bude bezúrokový finančný systém, ktorý bude vyskúšaný a potom natrvalo zavedený v roku 2048. (Arabské banky požičiavajú už dnes peniaze bez úrokov, pretože Korán zakazuje brať úroky. Banky namiesto toho účtujú len poplatky za spracovanie podmienok pôžičky a vedenie účtovníctva. Mimochodom, Biblia tiež zakazuje požičiavanie peňazí za úroky). Rozkvet novej spoločnosti bude podporený aj používaním alternatívneho zdroja energie. Tento zdroj bol v Európe objavený a skúmaný už začiatkom 20. storočia, na praktické uplatnenie však príde až teraz. Táto energia bude nazvaná po svojom objaviteľovi.

(Pravdepodobne je myslená tzv. Teslova energia). Tá energia nepoškodzuje tak životné prostredie ako ju zaťažovali skôr používané energetické zdroje. Bude tiež k dispozícii prakticky v neobmedzenej miere a jej používanie bude zadarmo. Pôda a vodné zdroje sa nebudú nachádzať v súkromnom vlastníctve. Presadí sa totiž poznatok, že nikto si nemôže robiť nároky na niečo, čo tu už dávno bolo pred ním a bude tu aj dlho po ňom. Naďalej však bude mať každý človek právo mať vo vlastníctve dom, ktorý si kúpil alebo postavil. Po roku 2049 prídu ľudia k poznaniu, že vo vesmíre nie sú sami. Pri likvidácii a náprave škôd spôsobených prírodnými katastrofami budú v Európe a na Blízkom východe nájdené artefakty u ktorých sa jasne preukáže mimozemský pôvod. Tento objav bude mať ďalekosiahly dopad na náboženské a filozofické systémy. Obdobie od roku 2049 sa ponesie v znamení začiatku nového spirituálne orientovaného veku, nadchádzajúceho satya jugy.

-

Zdroj: internet


Súvisiaci článok:

Osud z palmového listu

Zimomriavky mi behajú po tele. Pred týždňom poslali odtlačok palca mojej ľavej ruky do južnej Indie, do knižnice palmových listov a dnes ma čaká slávnosť. Swami Bala mi prečíta môj osud napísaný na palmovom liste.

Čítajte viac

Múdrosť na dnes

„Jediné čo môžete zmeniť, je zmeniť seba. Ale niekedy tým zmeníte úplne všetko."

Čítali ste už ?