Streda 19. jún, meniny má Alfréd

Návšteva u mystika Gabriela Wagnera

Gabka Wagnera poznám už veľmi dávno. Dokonca mám doma aj niekoľko jeho výtvarných diel. Rokmi nestratili na kráse. Považujem ho za veľmi kreatívnu osobnosť. Chodili sme spolu na Akadémiu Nového Veku, venovali sme sa rozvoju osobnosti, mystike. Potom sa mi na päť rokov stratil zo života. Až nedávno sa ma spoločná známa spýtala, či viem, že Gabko má nový systém sprostredkovania duchovného poslania, nazýva ho mystika. Jej to neuveriteľne zmenilo život a Gabriel v tejto úlohe je veľkým darom a sprievodcom v praktickom živote, vďaka napojeniu, ktorého cieľom je, naučiť nás pravidlá života v novej ére po roku 2012. Energie a vibrácie planéty sa zmenili a my máme jedinú možnosť, prijať to a žiť podľa nových pravidiel, alebo „padať na hubu a vliecť svoj kríž“. Rozhodla som sa ísť s dobou a navštívila som Gabriela. Nahovorila som aj pár priateľov takže sme mali takú malú hromadnú seansu.

Ľahli sme si do polkruhu okolo Gabriela, kto chcel zostal sedieť uvoľnili sme sa, precítili dvojminútový hudobný vstup a medzitým nás Gabriel načítal. Potom sme vytiahli písanky a perá alebo diktafóny a mohlo sa začať. Každý z nás sa dozvedel, kde sa práve nachádza na svojej ceste, čo mu bráni rýchlejšie postupovať, ako sa vidí on a ako ho vidí jeho okolie, aké je jeho poslanie a čo má urobiť pre seba a pre celok, vesmír, kolektív -ako chcete-, aby mohol s čistým štítom a v pohode kráčať ďalej. To bolo minulý rok, tento rok sa program zmenil, hoci jeho cieľ zostáva rovnaký. Založený je na individuálnom „sedení“ – rozhovore. Gabriel načíta, kde ste vo svojom časovom úseku osudu a povie vám ako spracovať „skraty“, alebo ako dospieť k harmónii, ktorú prináša to, že idete svojou cestou s plným vedomím svojho poslania. Nasledujúci rozhovor vám môže ozrejmiť v čom spočíva systém jeho systém pomoci nazvaný Mystika.

E. Čo je najčastejšou príčinou neúspechu, sklamania alebo disharmónie v živote ?

G: Strach. Ničí nás na fyzickej aj na psychickej úrovni. Málokto si však uvedomuje, že strach si vytvárame my sami. Strachom potom podkopávame vesmírne plány. Ideme falošnou cestou a čudujeme sa, že nie sme spokojní.

E. Nedávno si na prednáške hovoril o časovej osi osudu. Môžeš to konkretizovať?

G: Časová os osudu nám dáva možnosť, v určitých úsekoch, na ktoré je rozdelený celý náš život, zistiť význam toho, čo práve prežívame. Keď priority v našom živote nie sú v súlade s tým, čo máme práve teraz riešiť, nastáva chaos. Choroby, neúspech, narušenie vzťahov, strata práce, peňazí...

Ja to prirovnávam k semaforu. Zelená, oranžová, červená. Zelenú mám, keď som v súlade s tým, čo mám robiť. Oranžová varuje, že nejdeme správne, všetko sa komplikuje, narážame na prekážky a červená nás už zastaví. Chorobami, neúspechom, stratou...Je dôležité vedome sa naladiť na svoj semafor a rešpektovať ho.

E: Aká je najčastejšia príčina toho, že nerešpektujeme zelenú?

G: Po prvé strach, ale o tom sme už hovorili. Po druhé neustále sa prehrabovanie v minulosti alebo plánovanie budúcnosti. Či ilúzie o tom, ako nám bolo a ako nám bude. Pri pohľade do minulosti alebo budúcnosti si nedokážeme uvedomiť, na čo máme práve teraz v prítomnosti zelenú. A tak nám unikajú veci, ktoré treba riešiť v prítomnosti. Po uplynutí časového úseku vyhradeného na ich riešenie tu ostávajú, vlečieme ich do ďalšieho obdobia, kde nás oberajú o silu pri riešení nových záležitostí, ktoré majú práve zelenú. Je to ako s ročnými obdobiami. Takže, ak má niekto momentálne v živote prekážky a kopance, zrejme svoj zámer, ktorý mal riešiť nenaplnil. Nežil vedome. Šiel proti prirodzenosti Nového systému, ktorý vyžaduje od nás, aby sme boli vedomí, naučili sa vnímať energie, preciťovali svoju prítomnosť.

E: Ako zistím na čo mám zelenú práve v tomto období?

G: Musíš sa vnútorne úplne upokojiť, nájsť si čas pre seba. V chaose, v náhlení, v strese sa nedozvie človek nič. Keď si úplne pokojná, treba prijať Vyššie vedenie a nemyslieť si, že ja som dokonalá, ja všetko viem. Musíš mať prirodzený vnútorný hlad, túžbu po spolupráci s Vyšším vedením. Túžiť po vzájomnej spolupráci treba s vnútornou pokorou. Ak je ego človeka ešte priveľké, nedokáže rešpektovať Vyššie vedenie.

E. Ako by si v tomto prípade charakterizoval pokoru? Máme si to predstavovať ako v kostole: mea culpa, mea culpa (moja vina, moja vina)...

G: To rozhodne nie je o kľačaní na kolenách a bití sa v prsia. Pokora v tomto prípade znamená rešpektovať v plnej miere Vyššie vedenie, ale vážiť si seba samého v rámci sebaúcty. Nebyť ani nadradený, ani poradený. Tieto dve vlastnosti treba držať v takom prirodzenom zdravom pomer, aby sme sa cítili príjemne. Keď sa cítime príjemne, sme v súlade s Vyšším vedením a so sebou, vtedy sa nám darí. Neprežívame strach, napätie ani boj.

E: Dobre, keď sme sa stretli vlani, vravel si, že Nový systém sa iba formuje a pravidlá ešte nie sú celkom jasné. Teraz je už všetko jasnejšie, ale asi nie každému. Máš dovolené načítať naše úseky a poradiť, čo máme riešiť prioritne, aby sme mali na ceste stále zelenú?

G: Systém Mystika mi to dovoľuje. Mojou úlohou je slúžiť tým, ktorí chcú ísť v súlade s Novým systémom. Jednou z jeho ďalších zásad je vyvažovanie misiek váh spravodlivosti. Kto tento systém pochopí a prijme s pokorou Vyššie vedenie, toho angažovanosť v nepríjemných veciach bude menšia. Kto sa prispôsobí davovej psychóze a nepodstatným, nezmyselným spôsobom bude riešiť svetovú situáciu, (týka sa trebárs mudrovania a postojov k migrantom) vytvorí energiu chaosu. Zasiahne tým do vesmírneho vedenia a stane sa súčasťou chaosu. Nový systém ho za to neodmení. Tento systém je síce prísny, ale veľmi jasný a spravodlivý. Vytváraním chaosu vzniká tretia svetová vojna. Jej iniciátormi môžeme byť takýmto spôsobom aj my. Nečakajme potom harmóniu vo svojom osobnom živote, keď k harmónii vo vesmíre neprispievame. Všetko so všetkým súvisí a týka sa nás aj v osobnom živote. Časové úseky, vyváženie misiek Váh sa týka všetkých a celého vesmíru. Ak nebudeme rešpektovať vlastné časové úseky a rovnováhu vo všetkom, dávame najavo, že nerešpektujeme dobu, v ktorej žijeme. Odmenu za to zrejme nedostaneme. Je to absolútna drzosť voči sile, ktorá má schopnosť riadiť vesmír. Ako keby mravec chcel riadiť slona.

E:Ako sa teda máme k tomu postaviť? Kto nás má vlastne riadiť?

G: Každý sa má riadiť sám. Hľadať a spoznávať svoje možnosti, čistiť si veci, zaoberať sa sám sebou. Nie je to egoizmus, je to podstata Nového systému. Prevziať zodpovednosť za seba. Za svoj vedomý život. A neobviňovať sa. Ak sa stane, že v istom časovom úseku to spackáme. Treba si uvedomiť, že sme to nevedeli inak, ale budeme sa snažiť napraviť to. Napriek tomu si musíme uvedomiť význam a dôležitosť každého časového úseku.

E: Takže, nové hodnotové rebríčky, tak ako sme sa to učili v Akadémii Nového veku?

G: Treba si ich vytvoriť a kontrolovať, vedome sa zaoberať tým, prečo mám trebárs zdravie na treťom mieste a nie na prvom a či je to v súlade s dobou. Hlavne nejaký hodnotový rebríček si vytvoriť, aby sme mohli vedome žiť.

Ak si dáš, trebárs, zdravie na prvé miesto. To neznamená, že začneš čítať Vademecum Medici, ale že si naplno uvedomíš, aké je pre teba zdravie dôležité, že od neho sa odvíja všetko aktívne aj pasívne v tvojom živote. Že svojím zdravím ovplyvňuješ aj život svojich blízkych. Dnes treba zasa začať robiť čo najviac pre svoje zdravie. Všetci sme akýsi chorí, závislí, rozmýšľame v chorých systémoch, máme psychické, fyzické problémy. Už takmer neexistuje zdravý človek.

Ľudia aj začnú niečo pre seba robiť, ale chýba im vytrvalosť, ukotvenie, vedomie toho, čo presne potrebujú urobiť pre seba. Je to veľmi individuálne. Možno treba v sebe na začiatku upevniť ten pocit, že to robíme pre seba. A že táto práca na sebe má veľký význam. Práca na zdraví musí posilniť vnútornú silu, napĺňať, dávať radosť. Potom má význam a je v súlade so Systémom. Treba sa napojiť na energie toku zdravia a neustále cítiť, že som súčasťou a tvorcom tejto jedinečnej energetiky. Toto je teraz úlohou nás všetkých. Je to ozdravný proces. Môžeme si to ešte priblížiť tak, že vedomie dostalo informáciu a duša to prijala. Naštartoval sa zdravý proces. Každý človek by si mal teraz jasne premyslieť a uvedomiť, čo môže urobiť pre svoje zdravie. Nový systém to vyžaduje, bežný život to dokazuje.

Nezabudnite, že všetko so všetkým súvisí. Nemôžem cvičiť a starať sa o zdravie a byť súčasne workoholikom alebo žiť stabilne v strese. To sa vylučuje.

E: Zišlo mi na um, či zasa nevznikne nejaká uniformita. Všetci budú chcieť byť zdraví a dokonalí.

G: Nemaj obavy. Každý má pre Systém hodnotu taký, aký je. Ak ide svojou cestou. „Mačovia“ musia dotovať systém energiou sily a odvahy, jemné vílenky pridávajú nežnú energiu do celku. Každý má v systéme svoju odlišnú úlohu. Ženy, chlapi, vedci, umelci... Keď je niekto správnym workoholikom vytvára silu, ktorá je hnacím motorom v systéme a workoholizmus ho neničí. Ani športovec, ktorý plní svoje poslanie nevytvára energiu iba pre seba, ale pre celý systém. Je užitočný, tak ho to neničí. Preto je dôležité poznať svoje poslanie a svoje časové úseky a vedieť, kedy je čo správne a dôležité pre nás osobne aj pre Systém, v ktorom žijeme. Tento Systém už nebude podporovať lenivcov, špekulantov, pohodlných, nerozhodných, závislých...

Ľudia budú postupne zhora tlačení k tomu, aby opustili menované negatívne vlastnosti, aby opustili staré schémy a uvedomili si svoje miesto v Novom systéme. Niektorí sa dlho nebudú chcieť zmieriť s Novým systémom, ich ego bude chcieť robiť všetko po svojom a iba v ich prospech, nič to. Budú tiež dôležití, vďaka nim sa umožní, aby zlo nadobúdalo čoraz reálnejšiu podobu, Aby sa naplno prejavilo v realite.

Je to o tom vyvážení misiek. Jedna aj druhá skupina prispeje k vyváženiu váh spravodlivosti.

E: Čo sa teda dá povedať konkrétne, aká je taká všeobecná rada platná pre všetkých.

G: Treba sa zbaviť starých schém myslenia. Treba rešpektovať seba samého v celistvosti. Pochopiť, že podstata každého je stvorená z dobrého aj zlého. Človek nič nedokáže popieraním svojej prirodzenej negativity zdedenej od rodičov, rodových programov, programov ktoré si vytvoril sám. Divadlo, ktoré pred sebou hrá, ho neuzdraví ani nezbaví nespokojnosti. Čím skôr prijmeme svoje negatívne stránky, tým skôr budeme k sebe úprimní a to je prvý krok k riešeniu. Keď je človek k sebe úprimný, môže začať s negativitou na sebe úprimne pracovať. Nemôžem na ničom pracovať, čo je potlačené a nemám nad tým kontrolu.

E: Ako budem vedieť, že som na správnej ceste a plním svoje poslanie?

G: každý tvoj deň, týždeň...bude harmonický. To neznamená, že bude bez problémov, ale ich riešenie neprinesie chaos, stres, hnev. Nie je to ľahké, ale ako vravia klasici: Nie sme tu na dovolenke, sme tu v škole. Nový systém nepozná výnimky, všetci sa učíme a podľa výsledkov si žijeme.

E: Čo najviac neznáša Nový systém?

G: Boj. Pre všetkých platí, treba prestať bojovať sám so sebou, s okolím, so svetom. Boj patrí ešte do sveta, kde platilo zub za zub a prinášalo to vojny, biedu, nespokojnosť. Nespokojnosť je mor. Šíri sa ako podhubie, ktoré nás prerastá a pohlcuje. Je zdrojom straty energie a otvorenia dverí strachu, neistote, nedôvere a oddeľovaniu sa v sebe, aj v spoločnosti. Po čase nastáva pohyb v bludnom kruhu. Aby nemusel človek bojovať, musí posilniť svoju vnútornú sebaistotu. Musí vytvoriť energeticky silnú osobnosť, ktorá z pozície úcty a seba rešpektu vyžaruje vnútornú silu osobnosti. Kvalita a hustota tejto energie dáva svetu najavo, že s ním musí jednať s úctou. Kvalita tejto energie vytvára súčasne ochranný obal osobnosti. Je to omnoho bezpečnejšia ochrana ako boli vajíčka, ruže, ležaté osmičky a iné v minulosti používané symboly ochrany. Táto ochrana nevychádza zvonka, ale zvnútra. Z prijatia a úcty a lásky k sebe. Kapacitu a kvalitu energie podporuje čistý zámer a úprimnosť voči sebe. Pravda a čistota v prejave.

E: Prečo majú ľudia pocit, že už na niečo prišli, pochopili niečo a predsa sa im nedarí?

G: Často je to fakt falošný pocit, rečami možno vyriešili, ale činmi nie. A potom sú spokojní, odfajknuté a venujú sa iným veciam. Problém však pretrváva, je nevyriešený a narastá ako vred a tlačí. Nevieme hospodáriť s časom a energiou. Ak sa to naučíme, budeme mať dosť síl na riešenie všetkého potrebného a na posilnenie sily osobnosti. Polovicu energie využívame na nezmyselné činnosti, reči, myšlienky a potom ostáva naozaj málo energie na riešenie osobných vecí nášho rastu. V rámci vyváženia misiek váh by sme mali denne venovať toľko pozornosti sebe, koľko venujeme druhým.

Ľudia si často pripadajú neschopní, čím len zakrývajú svoju lenivosť a preto odkladajú veci, neriešia podstatu. Robia to tak dlho až padnú na dno. Pád je znovuzrodenie, zmŕtvychvstanie. Zbavenie sa starého a prijatie nového. Často sa bojíme prežiť tento stav, lebo si zakladáme na falošnej sebahodnote. Cítime sa ako nímandi a podceňujeme alebo úplne prehliadame svoje vnútorné kvality. Mnoho ľudí , čo opustilo svoje vnútorné kvality sa nasilu vtesnalo do iluzórnej falošnej formy, ktorá je iba hladkaním ich ega. Potom sa čudujú, že majú problémy. Pritom Boh - Vyššie vedenie dá každému originalitu a potenciál, aby vedel spolupracovať s Vyššou silou a rozvíjal sa pod jej vedením v svoj prospech a v prospech ostatných.

Pýtala sa za vás Erika Vincoureková


Múdrosť na dnes

„Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí."

Čítali ste už ?