Nedeľa 17. november, meniny má Klaudia

Runy vám pomôžu nájsť riešenie

Ak kúpite niekomu na Vianoce runy, bude z nich mať radosť ešte veľa rokov. Najmä, ak si spomenie na staré dávne časy, keď si ich vykladal.

Tajomné symboly, ktoré pri svojich výbojoch šírili germánsky bojovníci totiž pomáhajú nájsť seba samého. Cesta k sebe je dosť dlhá na to, aby si človek symboly vedúce k nej obľúbil. Najmä, ak pochopíte ich posvätnosť a múdrosť. Ak sa správne naladíte odovzdajú vám oboje a nič za to nebudú chcieť. Tak pozor! V hre je vaša pohoda a spokojnosť. Denne robíme stovky rozhodnutí, zväčša nevedome. Runy vám pomôžu uvedomovať si veci.

Ich pôvod môžeme hľadať v etruskom písme. Z podhoria Álp sa šírili hlavne na sever, ale aj na územie dnešného Rumunska. Najstaršie artefakty s runami pochádzajú zo začiatku nášho letopočtu. Starší furthark, ktorý je najznámejším uceleným runovým radom, prestali ľudia používať v 8. storočí nášho letopočtu.

Vlastnú verziu rún rozšírili do celého sveta pri svojich nájazdoch Vikingovia. Posledný, veľmi zjednodušený runový rad sa používal v severských zemiach až do 18. storočia pri tlači kalendárov. Na konci 19. storočia runy znovu objavil mystik Guido von List a jeho žiaci. Na nešťastie išlo tejto skupine viac o posilnenie národnej hrdosti Nemcov, ako o reálny význam rún a preto svoje bádanie obohatili množstvom ideologických nezmyslov. Dôsledkom toho bol tento magický systém potieraný nie len katolíckou cirkvou, ale aj ľuďmi, ktorí o ňom dodnes tvrdia, že obsahuje nacistickú symboliku.

Dnešná doba, v ktorej cirkev stráca svoju moc a mystika sa dostala v Európe, USA a v Rusku na piedestál, opäť vytiahla runy na svetlo sveta poukazujúc na ich veľký mystický potenciál. Keď sa zahĺbite do práce s nimi, zistíte, že ide o naozaj hlbokú náuku. Aj keď šlo pôvodne o písmo, veľmi rýchlo sa začalo používať aj na veštenie a rôzne magické operácie – amulety, zaklínanie a podobne. Podľa mytológie runy vytvoril najvyšší severský Boh Odin. Pribodol sa vlastnou kopijou k stromu sveta Yggdrasilu a vďaka tejto obeti uvidel runy – symboly, ktoré mu umožnili vidieť línie osudu a zároveň do nich zasahovať. A spolu s runami túto možnosť odovzdal severským duchovným.

Každý runový symbol je vo svojej podstate omnoho širší, ako sa zdá na prvý pohľad. Je v ňom zhromaždená energia, ktorá ukazuje cestu, ale pomáha napríklad aj pri výklade snov. Runy sú magickým nástrojom umožňujúcim cestu z vedomia, do podvedomia.

Ak sa ponoríme do tohto umenia predkov, objavíme netušené súvislosti, ktoré nám pomôžu pri našej pozemskej ceste. Existuje množstvo výkladov rún.

Asi najuniverzálnejší je jednoduchý kríž. Ak stojíte pred nejakým problémom opýtajte sa rún, ako máte v danej otázke postupovať. Kamene pomiešajte, položte na biely obrus a ľavou rukou si vytiahnite štyri kamene.

Prvý kameň položte na ľavú stranu – ten vám ukazuje, akým spôsobom sa máte nad položenou otázkou zamyslieť.

Druhý kameň položte na pravú stranu, ten vám hovorí, čo v danej otázke nemáte robiť.

Tretí kameň položte hore, ten vám hovorí, čo máte urobiť.

Štvrtý kameň položte dole a ten hovorí o pozitívnych, alebo negatívnych vplyvoch, ktoré môžete v súvislosti s otázkou očakávať.

Ďalšou zjednodušenou metódou je vytiahnutie jedinej runy z vrecúška. Ak ste chápaví odpoveď vám bude jasná. Keď nastanú pri výklade nejaké nejasnosti, vytiahnite ešte jednu runu a doplňte si nadhľad. Takýmto spôsobom je možné robiť si aj takzvanú „dennú veštbu“. Hneď ráno si vytiahnite runu, aby ste vedeli, aký deň vás čaká.

Ďalším spôsobom je vrhnutie rún na biely obrus. Vykladajú sa tie runy, ktoré padli hore symbolom. V tomto prípade je možné brať do úvahy aj pozíciu, v ktorej sú jednotlivé kamene umiestnené, ale tento spôsob je vhodný skôr pre ľudí s väčšími skúsenosťami s prácou s runami.

Niektorí vykladači sa snažia veštiť podľa toho, či sa runa otočila a tým vyňať zo symboliky jednotlivých kameňov, len to dobré, alebo len to zlé, čo však nie je v súlade so severskou tradíciou, pretože severská mystika nepozná čisté zlo, či dobro a je postavená skôr na princípe toho, že každé dobro v sebe ukrýva aj kúsok zla a naopak a tak je to aj s runami. Poznáte to už z čínskych monád. Jin a jang. V bielom poli je vždy čierna bodka, rovnako ako v čiernom poli je vždy aj kúsok bielej.

Výklad jednotlivých rún.

Prvý aet je zasvätený božským dvojčatám Freyovi a Freye, ktoré majú na starosti plodnosť a prírodu. Dobré je, položiť si otázku komu prospeje naše rozhodnutie.

Feoh – Dobytok


Feoh - Dobytok

Bol symbolom bohatstva a prosperity. Bolo to platidlo, aj zdroj potravy. Táto runa hovorí o majetku a o tom, ako s ním treba naložiť, ako ho dokážeme získať a či s ním zaobchádzame správne. Chorým dáva nádej na skoré uzdravenie. Táto runa nás upozorňuje, že nám hrozí nehoda z nepozornosti. Otázka by mala byť o tom, či nám patrí to po čom túžime. Či to neprinesie nadbytok.


Ur  - Zubor


Ur - Zubor

Táto runa poukazuje na úsilie, ktoré budeme musieť do danej veci investovať. Zároveň poukazuje na to, že máme dostatok síl na dosiahnutie cieľa. Musíme iba pridať väčší kus trpezlivosti a daná vec sa nám vydarí. Táto runa môže súčasne poukazovať na zneužívanie moci, prípadne na snahu získať niečo, k čomu nás vedú nečisté pohnútky. Je jasné, že sa treba pýtať na čistotu úmyslov.


Thorn - Tŕň


Thorn - Tŕň

Tŕnie je odolné a nepríjemné pre každého, kto sa v ňom ocitne.. Táto runa väčšinou predpovedá bolestnú skúsenosť. Prípadne poukazuje na to, že sme niekomu tŕňom v oku. Je spájaná s Odinovým synom Thorom, ktorý udržuje svetový poriadok, ale je veľmi prchký. Takže runa Thorn môže predpovedať dobrú správu, alebo nutnosť rýchlo sa rozhodnúť v dôležitej veci. Otázka by mohla znieť: nekomplikujem niečo zbytočne.


As - Boh


As - Boh

Je znamením Odina, najvyššieho Boha severských legiend. Odin vládne nie len svojou silou, ale aj múdrosťou a skúsenosťami. Neustále túži po poznaní a prináša mu obete. Aby sa mohol napiť zo studne poznania, obetoval vlastné oko, aby získal tajomstvo rún, visel deväť dní pripichnutý k Yggdrassilu.
Asa symbolizuje poznanie (najmä šamanské a magické) a to či ho dokážete múdro využiť. Hovorí o sile osobnosti a schopnosti presvedčiť okolie. Jej negatívnym aspektom je zneužívanie poznania k osobnému prospechu na úkor iných. Otázka znie: Komu to prospeje?


Rad - Jazda


Rad - Jazda

Cesta je vždy symbolom zmeny prostredia, alebo zvykov. Keďže v minulosti sa cestovalo spravidla za obchodom, tak táto runa hovorí o nájdení správneho smeru. Naznačuje cestu za ziskom. Či už finančným, alebo duchovným. V duchovnej oblasti pôjde najmä o výmenu informácií. Ďalším významom tejto runy je sex, ktorý severania opisovali ako „jazdu v miestnosti“ a človek ním tiež získava. Runa odporúča „skočiť do toho“. Otázka znie: Prečo váham?


Ken - Pochodeň


Ken - Pochodeň

Pochodeň bola kedysi jediným zdrojom svetla. Keďže tam kde boli chorí, horeli celé noci pochodne, znamená táto runa chorobu, alebo zdravotné problémy. V inom význame môže ísť o osvietenie, alebo duchovné svetlo, či o vzácne informácie zo zdroja, od ktorého sme ich nečakali.

Ken je jedna zo základných rún, jej protikladom je Iso – ľad. Ken je božský, nespútaný oheň, ktorý horí v každom z nás. Runa hovorí o schopnosti prijímať tvorivé riešenia. Otázka: Kde stagnujem? Som dosť flexibilný?


Gyfu - Dar


Gyfu - Dar

Dar je aktom žičlivosti, ale aj zmluvy. Darca očakáva, že dar bude opätovaný. Táto runa je predzvesťou obchodných zmlúv, alebo vstupu do manželstva, či nadviazania výhodného priateľstva. Istým druhom daru je aj pomoc vtedy, keď ju potrebujete, na ktorú môže runa Gyfu poukazovať. Postrehol som ponúkanú pomoc?


Wyn - Radosť


Wyn - Radosť

Radosť máme, ak sa nám podarí dosiahnuť nejaký cieľ. Ak sa o radosť podelíme s prípadným prípitkom, tak sa znásobí a pocit šťastia a súdržnosti zosilnie. Táto runa môže predpovedať úspech v tom čo robíme, ale aj to, že úloha do ktorej sa púšťame je nad naše sily. Zároveň varuje pred nadmerným užívaním omamných látok.

Otázka je, idem správnym smerom? Venujem veci dostatok energie?

Druhý Aett patrí Heimdallovi, Odinovmu synovi strážcovi Ásgradu. Tieto runy symbolizujú pasívne prvky. Skutočnosti, ktoré sú mimo aktivitu človeka. Prípadne objekty.


Hagal - Krupobitie


Hagal - Krupobitie

Krupobitie - pohroma, ktorá sa nedala predpokladať, symbol prejavu vyšších síl, voči ktorým je človek bezmocný. Táto runa poukazuje na nehodu, alebo iný jav, ktorému nie je možné zabrániť. Rovnako môže poukazovať na zmenu, alebo skúsenosť, ktorej sa neubránime. Bude pre nás ale mať zásadný význam. Nazýva sa matka rún a všetky ostatné runy vraj pochádzajú z nej.


Nyd - Núdza


Nyd - Núdza

Chudoba sprevádza mnohých ľudí od narodenia, ďalší do nej spadnú vlastnou vinou. Sú ľudia, ktorí sa z nej ale dokážu vymaniť vďaka usilovnej a vytrvalej práci. Táto runa poukazuje buď na nejaký nedostatok, alebo na nádej, že naša usilovnosť, nám prinesie ovocie. V oblasti vzťahov, môže poukazovať na niečo, čo chýba vzťahu a preto ho narúša. Veľmi poučnou môže byť v duchovnej oblasti, v ktorej nám ukazuje na nedostatky, ktoré by sa nám inak nepodarilo objaviť. Napríklad duchovnú lenivosť.


Isa - Ľad


Isa - Ľad

Ľad je podľa severskej mytológie prazáklad všetkého. Pri súboji s ohňom sa mení na živú hmotu. Táto runa popisuje stuhnutosť, skostnatenosť, zamrznutie, stagnáciu. Niečo, či už vyššie sily, alebo lenivosť nás drží na mieste a nedovoľuje nám pohnúť sa. Možno bude lepšie rýchlo sa presunúť inam. Na chvíľu zamerať pozornosť inde. Zároveň Isa posilňuje vplyv iných rún.


Jera - Rok


Jera - Rok

Je čas dokončiť prácu, pozbierať plody. Jera hovorí o tom, že úroda bude bohatá. Avšak potom na nás čaká ďalšia práca. Jera poukazuje na cykly, ktoré vládnu životu človeka. Poukazuje aj na koniec, ktorý je začiatkom niečoho ďalšieho. Nedá sa mu ubrániť, tak ako sa nedá ubrániť striedaniu ročných období.


Eoh - Tis


Eoh - Tis

Tis je strom, ktorý mal strážiť mŕtvych. Možno preto sa tejto rune hovorí aj Runa smrti. Ale rovnako, ako veľkí bojovníci žijú po smrti nový život plný radostí vo Vallhalle, tak aj Eoh ponúka zmenu v neutešenej situácii. Môže aj nabádať k zmene životného postoja, alebo aktívnej obrane pred nepriazňou osudu.


Peorth - Figúrka

perth

V severských stolových hrách sa jedna strana snaží poraziť protivníka a tá druhá sa snaží uniknúť. Figúrka je zdanlivou obeťou svojho postavenia, pretože môže reagovať iba na ťahy. V rukách dobrého hráča, ale kráča neohrozene k víťazstvu. Peorth nám odporúča premýšľať viac o situácii a hľadať nové riešenia v súlade s pravidlami hry. Naznačuje, že takéto riešenie existuje, aj keď ho nevidíme. V zárodku každého problému je aj jeho riešenie.

Ďalším významom tejto runy je ženskosť a ženská plodnosť, pretože žena bola kedysi len zdanlivou „figúrkou“ v rukách svojho partnera. Avšak vo vnútri domu to bola skutočná hlava rodiny. Runa preto znamená tajomstvá ukryté za zatvorenými dverami.


Eolh - Los


Eolh - Los

Los je mimoriadne zaujímavý predstaviteľ severskej prírody. Má pokojnú povahu, ale ak sa cíti ohrozený, prechádza do útoku a jeho obrovské parožie je silná zbraň.
Runa Eolh poukazuje na starostlivosť, ochranu, akú dostávajú mláďatá, alebo „obranu útokom“ ako preventívny úder proti všetkým potenciálnym hrozbám.


Sig - Slnko


Sig - Slnko

Slnko zvíťazí každý deň nad temnotou, preto je táto runa runou víťazstva. Pre severanov bolo slnko skutočný dar, pretože sa v týchto oblastiach vyskytuje jeho svit poskromne. Slnko je prejavom božského ohňa, ktorý hreje a nepáli. Táto runa dáva nádej na dosiahnutie cieľa a radí nám vytrvať v úsilí.

Tretí Aett je zasvetený Odinovmu synovi Tyrovi, pánovi spravodlivosti. Symbolizuje aktivitu prejavenú navonok a odozvu na ňu.


Tyr


Tyr - Tyr

Severský Boh Tyr je strážca nestrannej spravodlivosti. Jeho runa sľubuje spravodlivý súd, ktorý rozhodne podľa práva bez ohľadu na zisk, či stratu. Varuje pred nečestným správaním. Avšak ide o spravodlivosť božskú, nie spravodlivosť v medziach ľudských zákonov. Tyrova runa je znamením rovnováhy princípov.


Beorc - Breza

braza

Breza sa ľahko rozmnožuje a tak je táto runa predzvesťou narodenia dieťaťa. Rovnako je aj znamením očisty, čistoty, nového začiatku, či nových príležitostí. V otázkach každodenného života hovorí o dobrom zdraví a o nutnosti prispôsobiť sa.


Eoh - Kôň


Eh - Kôň

Kôň bol v minulosti najbližším partnerom človeka na cestách a pri práci. Aby mohol kôň človeku pomáhať, musel sa o neho človek dobre starať. Runa Eoh hovorí nie len o možnom priateľstve, ale hlavne o nutnosti spolupráce, dôvery a oddanosti.

V obchodných a pracovných otázkach môže sľubovať novú príležitosť, možnú zmenu v duchovnej sfére, začiatok cesty za poznaním.


Man - Človek


Man - Človek

Táto runa patrí nielen jednotlivcom so všetkými jeho prednosťami a nedostatkami, ale celému ľudskému spoločenstvu. V severských podmienkach je spolupráca životnou nutnosťou. Runa Man radí nájsť si to správne miesto v spoločnosti a zapadnúť do väčšieho celku. Varuje pred izoláciou, ktorá by mohla viesť k vyčerpaniu.


Lagu - Voda


Lagu - Voda

Vodu chápeme ako zmysel zmeny, neistoty a nebezpečenstva. Táto runa tiež varuje pred nebezpečenstvom, premenlivosťou podmienok. Rovnako môžu byť v hlbinách ukryté poklady ako príšery. Lagu poukazuje na tajomstvo, ktoré ak ho získame, tak nás navždy zmení. Rovnako môže hovoriť o ceste, ktorá nás čaká a ktorej výsledok je neistý.


Ing - Frey


Ing - Frey

Podľa niektorých prameňov je Ing totožný s Freyom, bohom z rodu Vanov, ktorý je spolu so svojou sestrou rukojemníkom v Ásgarde. Frey je bohom plodnosti, predstavuje mužskú plodivú silu, uzemnenie a stabilitu. Runa nám hovorí o pokoji a dosiahnutí odmeny za prácu. Je dobrým znamením, ak chceme niečo začínať. Môže hovoriť aj o dobrom nápade.


Odal - Pôda


Odal - Pôda

Ten, kto má pôdu, je slobodný človek. Má miesto kam sa môže vracať, ale zároveň majetok, ktorý nie je možne premiestniť a treba sa oň neustále starať. Runa Odal poukazuje na spojenie s domovom, odporúča nám udržiavať si svoje korene, aby sme ich mohli odovzdať potomkom. Predpovedá domácu pohodu a užívanie si výsledkov práce. Rovnako, ale hovorí aj o tom, že človek je otrokom svojich názorov, postojov, povinností, či majetkov.


Dag - Deň


Dag - Deň

Deň, je obdobím činnosti a táto runa hovorí o tom, že naša činnosť nám prinesie uspokojenie. Predpovedá radostný život naplnený zmenami. Je aj runou polarity. Všetko je v pohybe a človek nemá čas na zúfanie, dôležité je rozdeliť si sily, aby zvládol všetko, čo deň prinesie.


Prázdná runa - Runa Osudu

Wyrd - Osud
Wyrd - Osud

Nie je isté, či prázdnu runu pomenovanú Osud starí severania používali, alebo je produktom moderného ponímania veštby s runami. Symbolizuje osud, ktorý nepotrebujeme a nesmieme poznať. Keby sme ho poznali, pokúšali by sme sa ho meniť a tým by sme narušili zákony vesmíru. Môže upozorňovať aj na chvíľu, kedy sme už o niečo prišli a ešte nám do života neprišlo nič nové. Hovorí o tom, že máme za seba zabojovať, lebo len vlastnými silami si dokážeme vybojovať dobrý osud.

-

Natália Krížová


Múdrosť na dnes

„Omyl je bez chyby."

Čítali ste už ?