Streda 19. jún, meniny má Alfréd

Ako nepodľahnúť diablovi

Často sa pýtame sami seba, či sme už na správnej ceste. Či je toto už ten vedomý život. Zmenilo sa v našom živote niečo naozaj, alebo si to iba nahovárame? Silná túžba, strach a ilúzie nás často oklamú. A my podľahneme máji a presviedčame seba aj okolie, že sme úplne v pohode. Najčastejšie nám zdravotný stav dá jasne najavo, že sme úplne mimo a je čas vrátiť sa k realite. Prečítajte si úryvok z motivačnej knihy svetoznámeho autora bestsellerov Napoleona Hilla – Ako nepodľahnúť diablovi. (Vydala Citadella). Ide o autobiografickú časť, ktorú svojimi poznámkami doplnila Sheron - jeho obdivovateľka a ochrankyňa pozostalosti a diela, ktoré sa dodnes šíri svetom bez ohľadu na to, že autor sa prizerá svojej popularite z neba.

-

Kapitola 2

OTVÁRA SA MI NOVÝ SVET

Jednoznačne som prešiel znovuzrodením, ktoré ma oslobodilo od všet­kých foriem strachu. Zrazu som mal takú odvahu ako nikdy predtým. Napriek tomu, že som zatiaľ ani netušil odkiaľ a ako zoženiem peniaze, ktoré potrebujem, bezvýhradne som veril, že už si samy našli cestu do mojej peňaženky.

Taký silný pocit istoty som zažil iba zopárkrát. Nedokážem ho ani opísať, pretože nepoznám žiadne slová, ktoré by ho vystihovali, čo môže potvrdiť každý, kto už niečo podob­né pocítil.

Bez otáľania som začal plniť pokyny, ktoré som dostal. Všetky pochybnosti o tom, že som sa pustil do nesplniteľnej misie, sa vytratili. Jedno za druhým som si začal vybavovať v pamäti mená svojich známych, o ktorých som vedel, že by mi boli schop­ní zaistiť potrebných dvadsaťpäťtisíc dolárov. Začal som takými osobnosťami ako Henry Ford a postupne som sa dopracoval až na samý koniec zoznamu obsahujúceho viac než tristo mien, no nenašiel som nikoho vhodného. Moje „iné ja“ mi jednoducho povedalo: „Hľadaj ďalej.“

Najväčšia tma býva pod lampou

Uviazol som na mŕtvom bode. Vyčerpal som nielen zoznam všetkých známych, ale aj svoje fy­zické sily. Takmer dva dni a dve noci som sa bez zažmúrenia oka úporne sústredil, aby mi neuniklo žiadne dôležité meno.

Bol som už hrozne unavený, tak som sa zavŕtal do kresla, zavrel oči a na pár minút zadriemal. Zobudilo ma čosi ako výbuch v izbe. Keď som sa prebral, prišlo mi na um meno Albert L. Pelton. A spolu s ním i plán, o ktorom som okamžite vedel, že ak ho pánu Peltonovi predostriem, určite moje knihy vydá. V skutočnosti som si pána Peltona pamätal len ako inzerenta v ča­sopise Zlaté pravidlo, ktorý som predtým vydával.

SHARONINA POZNÁMKA: V každom, koho stretnete, zanecháte nejaký dojem. Nikdy neviete, kedy sa ktokoľvek z tých ľudí môže stať vaším obchodným partne­rom. Sieť takýchto kontaktov môže byť veľmi silná.

Poslal som po písací stroj a napísal list adresovaný pánovi Peltonovi do Meridenu v štáte Connecticut, v ktorom som opísal svo­j plán presne tak, ako mi bol vnuknutý. Odpovedal telegramom, že sa stretneme nasledujúci deň vo Philadelphii.

Keď prišiel, ukázal som mu originál rukopisu svojej filozofie a v krátkosti vysvetlil, čo by malo byť jej poslaním. Chvíľu prevracal stránku za stránkou, potom náhle prestal, na niekoľko sekúnd upriamil svoj pohľad na stenu pred sebou a nato povedal: „Vaše knihy vydám.“

Podpísali sme zmluvu, dostal som dostatočne veľkú zálohu na honorár a rukopis odovzdal pánu Peltonovi. Ten si ho odviezol do Meridenu.

Nikdy som sa pána Peltona nespýtal, prečo sa rozhodol vydať moje knihy bez toho, aby si ich najskôr prečítal. Pravdou však zostáva, že mi poskytol po­trebný kapitál, knihy skutočne vydal a čo viac – pomohol mi predať tisícky zväzkov jeho vlastným klientom po celom svete, prakticky v každej anglicky hovoria­cej krajine.

Moje „iné ja“ žne jeden úspech za druhým

Tri mesiace od môjho prvého stretnutia s pánom Peltonom vo Philadelphii som mal na stole kompletnú sadu obsahujúcu všetky zväzky. Príjem z ich predaja vzrástol natoľko, že som mohol zaplatiť všetky výdavky. Dnes už majú tieto knihy v rukách moji študenti z celého sveta.

Môj prvý autorský honorár z predaja kníh bol osemstopäťdesiat dolárov. Keď som otváral obálku so šekom na túto sumu, moje „iné ja“ mi povedalo: „Jediné tvoje obmedzenie je to, ktoré si vytvoríš ty sám vo svojej mysli!“

SHARONINA POZNÁMKA: „Jediné tvoje obmedzenie je to, ktoré si vytvoríš ty sám vo svojej mysli!“ Znie vám toto tvrdenie tak pravdivo ako mne? Ja sama som už veľakrát bola svojím najväčším nepriate­ľom a nedostatok sebadôvery ma brzdil natoľko, že som sa nedokázala pohnúť vpred. Hill sa nás všetkých snaží podnietiť, aby sme objavili svoje „iné ja“, ktoré nám umožní maximálne využívať náš vlastný potenciál.

Nie som si istý, či som pochopil, čo vlastne „iné ja“ je. Viem však, že tých, ktorí svoje „iné ja“ objavili a spoliehajú naň, nedokáže len tak hocičo zraziť k zemi.

Deň po tom, ako pán Pelton prišiel za mnou do Philadelphie, mi moje „iné ja“ vnuklo myšlienku, ktorá vyriešila moje naliehavé finančné problémy. Preblyslo mi hlavou, že metódy predaja au­tomobilov budú musieť prejsť radikálnou zmenou a obchodníci v tejto oblasti sa budú musieť naučiť predá­vať celkom nové autá, a nielen vykupovať ojazdené na protiúčet, ako to v posledných rokoch robila väčšina z nich.

Zároveň som si uvedomil, že na výchovu úplne novej generácie predajcov by boli vhodní mladí muži, ktorí práve skončili vysokú školu a preto nepoznajú žiadne staré „triky“ používané pri obchodovaní s autami.

Bol to taký zreteľný a pôsobivý nápad, že som ihneď zavolal mana­žérovi predaja spoločnosti General Motors a v skratke mu vysvetlil svoj úmysel. Bol ním ohromený a odkázal ma na pobočku automobilovej spoločnosti Buick v Západnej Philadelphii, ktorú vlast­nil a riadil Earl Powell. Šiel som teda za pánom Powellom a zasvätil ho do svojho plánu. Ten si ma tam ihneď nechal, aby som vyškolil pät­násť starostlivo vybraných vysokoškolákov, prostredníctvom ktorých sa môj nápad premenil na skutočnosť.

Táto práca mi vyniesla viac, než som potreboval na pokrytie všetkých mojich výdavkov na ďalšie tri mesiace, kým mi nezačali prichá­dzať výnosy z predaja mojich kníh, vrátane drahého apartmánu, pre ktorý som si predtým robil toľké starosti.

Moje „iné ja“ ma nesklamalo. Peniaze, ktoré som potreboval, som dostal v pravý čas – presne, ako ma o tom už dávno predtým presviedčalo. Pochopil som, že cesta do Philadelphie nebola žiadnou pochabou misiou, ako sa mi snažil nahovoriť môj rozum, keď som odchádzal zo Západnej Virgínie.

Odvtedy sa mi dostáva všetkého, čo potrebujem. A to aj napriek skutočnosti, že celý svet nedávno zasiahla hospodárska kríza a niektorí ľudia ne­dokážu uspokojiť ani svoje základné životné potreby. Občas sa stane, že niektoré materiálne veci sa ku mne dostanú trocha neskôr, no s naprostou istotou môžem povedať, že moje „iné ja“ sa ozve vždy, keď ho potrebujem a zakaždým mi ukáže, ako a kadiaľ ďalej.

Pre „iné ja“ neexistujú žiadne záväzné precedensy. „Iné ja“ nepozná žiadne obmedzenia a vždy nájde spôsob, ako sa dopracovať k vytúženému cieľu! Občas môže prehrať jednu bitku, no nikdy nie celú vojnu. Som si istý pravdivosťou tohto tvrdenia rovnako ako tým, že práve teraz píšem tieto riadky.

SHARONINA POZNÁMKA: „‚Iné ja‛ môže prehrať jednu bitku, no nikdy nie celú vojnu.“ Koľkokrát ešte dovolíme, aby nás dočasné poráž­ky ovplyvnili natoľko, že sa z nich stane trvalý neúspech, namiesto toho, aby sme sa z nich poučili a posunuli sa vždy o krok vpred? Ako opisuje samotný Hill, aj nemu staval život do cesty kadejaké prekážky, no vždy bol schopný nájsť zárodok prospe­chu, posunúť sa ďalej a dosiahnuť ešte väčší úspech.

Okrem toho úprimne verím, že milióny ľudí, ktorých postihla hospodárska kríza, alebo mali nejaké iné nepríjemné skúsenosti, objavia v sebe tú zvláštnu bytosť – svoje „iné ja“ – a že ich tento objav privedie rovnako ako mňa k bližšiemu vzťahu so zdrojom sily, ktorá prekonáva prekážky, vie si rady s ťažkosťami a nedopustí, aby im podľahli. Túto obrovskú silu objavíte spolu s vaším „iným ja“. Ak ju budete naozaj hľadať, verte, že ju nájdete.

SHARONINA POZNÁMKA: Hillovo dielo bolo publikované v období Veľkej hospodárskej krízy. Miliónom ľudí pomohlo nájsť nádej a odvahu veriť, že sa im podarí vykročiť na cestu k úspechu. Som si istá, že medzi našou érou a dobou, v ktorej žil, existujú mnohé paralely. Svoju vôľu a vnútornú silu nachádzame práve vtedy, keď sme pod veľkým tlakom. V súčasnej ekonomickej situácii a neistote ľudia hľadajú – alebo sú nútení hľadať – nové spôsoby, ako finančne zabezpečiť seba a svoje rodiny. Mnohým z nich sa iste podarí dosiahnuť veľký úspech. O pár rokov budeme o ich triumfoch čítať úžasné príbehy. Budete vy sami aktérmi niektorého z nich, alebo sa im budete len nečinne prizerať?

Neúspech“ = prestrojené požehnanie

Vďaka tomu, že som spoznal svoje „iné ja“, som zistil, že každý problém, bez ohľadu na to aký je zložitý, má svoje riešenie.

-


Súvisiaci článok:

Ako nepodľahnúť strachu a správne sa rozhodnúť

Strach je jeden z najväčších nepriateľov ľudského zdravia, šťastia a úspechu. Závisí iba od nás, či mu podľahneme. Anglicky hovoriaci ezoterici slovo strach FEAR prekladajú po písmenách ako - falošný dôkaz pôsobiaci reálne. Diabolská zápletka.


Múdrosť na dnes

„Vyhráva vždy ten, kto miluje, nie ten, kto vie viac."

Čítali ste už ?