Utorok 16. apríl, meniny má Dana, Danica

Všetko je ilúzia. Život je len predstava.

- Čauko, ako sa máš?  - pýtam sa v telefóne kamaráta z „duchovnej cesty“.

- Mrzuto, nasieram sa! Začínam vidieť do pozadia vecí. No, lepšie je nevedieť. Zlostí ma to a uberá mi to na nálade.

- A do čoho začínaš vidieť? Do politiky, kultúry, ekonomiky, ezoteriky, do tajných spoločenstiev? Do konšpirácie? Či azda do sveta médií a propagandy? Špiny je všade dosť.

- Do celej spoločnosti. Som zhnusený. Aj z ľudí.

Dosť ma to zarazilo, tento človek má už roky dojem, že stále ide po ceste rozvoja osobnosti. Nemám právo súdiť. Všetci ideme, len niektorí väčšou okľukou.

Pre všetkých nasraných, sklamaných, zhnusených, zablúdených, opovrhujúcich... prinášam niekoľko myšlienok od majstra pera N.D.Walsha.

Inak, vydavateľstvo Citadella vydalo všetky tri diely jeho diela „Hovory s Bohom“. Ak by ste chceli doplniť tieto myšlienky a obohatiť sa nimi, zašle vám ich Mirka Drahošová z Partner techniks (miroslava.drahusova@partnertechnic.sk)

Pozor začíname!

Uvedomme si, že všetko okolo nás je naša predstava. Ilúzia. Neustále si uvedomujme, že všetko je len samotná predstava, a vznikla preto, že nám má pomôcť, uvedomiť si niektoré veci. Nič nie je reálne.

Náš život nemá nič spoločného s vonkajšími okolnosťami.My sme si vo svojich falošných predstavách vymysleli podmienky a potreby. V našom imaginárnom svete je všetko také, aké si myslíme, že to je. A to všetko potom z našej perspektívy naozaj tak funguje.

Vidíme len to, čo chceme vidieť. A je možné, že vidíme len to, čo očakávame, že uvidíme. Alebo jednoducho nechceme vidieť to, čo neočakávame. Všetko, čo pozorujeme, je ovplyvnené naším pozorovaním. O všetkých veciach premýšľame v kontexte toho, čo si myslíme, že už vieme. Inak to nedokážeme.Čo vieme o svojich falošných predstavách, je založené na našich falošných predstavách, takže každý názor je iluzórny. Každý záver je obyčajnou predstavou. Všetko je reálne, pretože si myslíme, že to tak je. Ak to chceme vidieť inak, musíme zmeniť svoje presvedčenie. 

Nie je to tak, že človek verí tomu, čo vidí, ale vidí to, čomu verí. Uvedomme si, že naše predstavy sú len predstavy a použime ich len ako nástroj k poznaniu, nič viac. Potom si ich budeme vytvárať vedome, namiesto toho, aby sme ich len prijímali také, aké si myslíme, že majú byť. Nevedome iba prijímame názory druhých. Okamih, kedy sa rozhodneme urobiť vlastné rozhodnutie, bude okamihom nášho oslobodenia. Nedovolíme viac, aby falošné predstavy druhých ovládali náš život.

Môžeme žiť v tomto svete, ale nemusíme na ňom byť závislí. Keď si to uvedomíme, začneme vnímať svet tak, ako ho vnímať chceme. Pochopíme, že život je akcia, nie reakcia.

Ak chceme, nemusíme žiť podľa falošných prevzatých predstáv. Uvedomme si, že predstavy, v ktorých žijeme, si vytvárame sami. Nikto iný ich pre nás nevytvára. Ako sa z toho dostať? Uvedomiť si, že naše predstavy sú falošné.

Nesmieme sa nimi nechať ovládať, treba ich začať formovať, len čo spoznáme, že svoje predstavy môžeme ovládať, okamžite si uvedomíme, že nie sú skutočné. Nič v tomto svete nie je skutočné!

Nesmieme zabudnúť, že žijeme v predstave, ktorú sme si sami vytvorili. Život je nádherný a tak poďme a tvorte to, čo chceme naozaj žiť. Neustále si treba uvedomovať, že to, čo robíme, hovoríme a o čom premýšľame, je to, čím chceme byť a čo je pre nás realitou.

Všetky naše predstavy sú uspokojené. Tie, ktoré nie sú, sme nepotrebovali. Ak existujeme práve teraz bez toho, čo si myslíme, že musíme mať, alebo, že to potrebujeme, prečo si myslíme, že to skutočne potrebujeme? Nikdy sme nič nepotrebovali, len sme si často mysleli, že to potrebujeme.

Sme niečo iné, než naša situácia. Sme väčší, než akékoľvek podmienky. Sme niečo iné ako zamestnanie, bohatstvo a nedostatok.

Prestaňme druhých obviňovať z toho, ako žijeme. Nikto nie je obeťou.

Uvedomujme si vždy, aká je naša motivácia. Uvedomujme si svoje úmysly. Z čoho vyplýva zdroj našich predstáv. Uvedomujme si, že naše predstavy sú iba predstavy. Žime s nimi, ale nežime v nich. Nenechajme sa nimi ovládať.

Vytvorme si vedome nový model sveta. Neprídeme na nové myšlienky, kým si neuvedomíme, že naše staré názory nie sú už pre nás užitočné.

Naše falošné predstavy:

  • 1.Ľudia sú oddelení jeden od druhého.
  • 2.Sme oddelení od Boha.
  • 3.Boh od nás niečo potrebuje.
  • 4.Musíme sa Bohu zavďačiť (aby bol šťastný, pretože teraz nie je).
  • 5.Existuje nejednotnosť.
  • 6.Musíme bojovať o svoje šťastie.
  • 7.Niektorí ľudia sú lepší ako ostatní.

My sme stvorili Boha podľa svojho obrazu. Viera v existenciu oddelenosti vedie k predstave, že na svete nie je dostatok toho, čo potrebujeme ku šťastiu. Len čo si uvedomíme svoju jednotu s Vesmírom, budeme sa čudovať, ako sme si mohli myslieť, že sme od kohokoľvek a čohokoľvek oddelení. Pochopíme, že keď sme sa predtým ku všetkému a ku všetkým správali, ako by to bolo niečo iné, než sme my, ubližovali sme sami sebe.

Tvorivá činnosť sa začína predstavou.

Všetko okolo nás bola kedysi niekoho myšlienka. Neexistuje nič, čo by najskôr neexistovalo ako čistá myšlienka. Slovo je vyjadrená myšlienka, zhmotnená myšlienka. Ovplyvňuje vesmír viac ako myšlienka, pretože slová majú iné vibrácie.

Činnosť sú slová v pohybe.

Vesmír je len kopírka našich myšlienok - musíme zmeniť svoje myslenie, keď chceme zmeniť to, čo práve máme a nevyhovuje nám to. Musíme zmeniť svoju riadiacu myšlienku - po nej nasleduje tvorivá myšlienka - slovo - čin.

Dá sa to jedine tak, že zmeníme (obrátime) smer procesu myšlienka - slovo - čin  - model: čin- slovo – myšlienka. Urobme niečo, na čo chceme zmeniť svoj názor, potom vyjadrime novú myšlienku slovami. Svet nás donútil myslieť tak, ako myslíme. Naša myseľ je plná myšlienok, ktoré pochádzajú zo skúsenosti druhých. Mali by sme získať svoje vlastné informácie. Jedine tak zmeníme svoju riadiacu myšlienku.

Celý trik spočíva v zmene riadiacej myšlienky! Musíme zmeniť schému: „Mysli, než začneš konať“ – na model: „Konaj skôr, než začneš myslieť.“

Výsledok sa rovná nové myslenie. Nová myšlienka bude mŕtva, ak si to neuvedomíme. Naša myseľ je plná našich starých myšlienok i starých myšlienok ostatných. Činnosť tela je odrazom nášho života.

Máme právo na radosť a tak hľadajme radosť.

-

N.D.Walsch

Koniec prvej časti – pokračovanie TUMúdrosť na dnes

„Keby sme sa vytrvalo a pohotovo venovali tomu málu, čo vieme urobiť, čoskoro by sme s prekvapením zistili, ako málo je toho, čo nedokážeme."

Čítali ste už ?