Nedeľa 14. júl, meniny má Kamil

Začína sa edukačná kampaň pre stredné školy HIV nie je AIDS!

Bratislava, 17. 11. 2016: Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou študentov medicíny a farmaceutickou spoločnosťou Janssen rozbieha v predvečer Svetového dňa boja proti AIDS edukačnú kampaň pre študentov stredných škôl pod názvom HIV nie je AIDS! Zaraď si aj tieto dve skratky do slovníka! Cieľom kampane je posilniť vedomosti a informovanosť o infekcii HIV medzi mladými ľuďmi. "Výučbe o sexuálne prenosných infekciách a ochoreniach nie je stále na základných a stredných školách na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť. Pritom riziko infekcie HIV sa so stúpajúcim počtom novo diagnostikovaných osôb zvyšuje aj na Slovensku." – zdôvodňuje doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., vedúca NRC pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave. Kampaň HIV nie je AIDS chce priblížiť mládeži zaujímavou formou čo najviac informácii o HIV/AIDS, a to prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, ktoré sú pre túto generáciu prirodzeným zdrojom získavania informácií. Všetky edukačné materiály sú preto pripravené v elektronickej verzii a dostupné na rovnomennej webovej stránke www.hivniejeaids.sk v sekcii edukačná kampaň, kde si učitelia, ale aj žiaci budú môcť stiahnuť kompletný metodický materiál. Hlavným motívom kampane HIV nie je AIDS je práca so skratkami, ktoré mladí ľudia bežne používajú pri on-line komunikácií , alebo na sociálnych sieťach. "Snažili sme sa zvoliť taký jazyk a formu, ktorou najviac oslovíme tínedžerov. Sám som ešte študentom a viem, že mladí ľudia chápu a prijímajú informácie inak. Na druhej strane ich spektrum záujmov je veľmi široké, a preto akékoľvek fakty či novinky musia byť podávané v stručnej a pútavej forme, aby tomu boli ochotní venovať pozornosť." Hovorí Michal Skurák zo Slovenskej asociácie študentov medicíny. Na všetky stredné školy bude zaslaný do konca novembra 2016 direkt mail s oslovovacím listom a základnými informáciami a linkami na stiahnutie. Školy budú mať všetky metodické materiály k dispozícií zdarma. Študenti si budú môcť urobiť aj on-line test o HIV/AIDS, ktorý generuje automaticky správnosť odpovedí. Tento test môžu používať aj učitelia na kontrolu vedomostí študentov. Súčasne bude ponúknutá možnosť diskusií a prednášok na danú tému, ktoré si v prípade záujmu môžu školy objednať cez kontaktný mail michal@hivniejeaids.sk. Prednášky budú zabezpečovať poslucháči lekárskych fakúlt združení v Slovenskej asociácii študentov medicíny. V prípade konzultácií a doplňujúcich odborných otázok bude možné kontaktovať priamo Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Múdrosť na dnes

„Sila ducha sa pozná podľa jeho veselosti."

Čítali ste už ?