Utorok 16. apríl, meniny má Dana, Danica

Počuli ste už o palmovej knižnici?

Počuli ste už o palmovej knižnici? Je to najzaujímavejšia knižnica sveta. Doteraz nie je jasné, ako funguje, napriek tomu, že vieme, kto a ako ju udržuje. Isté je, že je stará tisíce rokov. Pred tisícročiami vyryli indickí mudrci do šesť centimetrov širokých a štyridsaťosem centimetrov dlhých palmových listov osudy ľudí, ktorí prišli na svet dlho, dlho po nich. Nielen Indov, ale aj Európanov, ktorí v Indii nikdy neboli. Až na zanedbateľné výnimky sa každý, kto do knižnice príde, môže spýtať na svoj palmový list. Mnísi ho nájdu podľa otlačku prsta žiadateľa. A aj keď čakanie na vyhľadanie vášho listu nebýva krátke, to, čo sa z neho dozviete, vám vyrazí dych.

Na listoch nie sú záznamy osudu všetkých ľudí na svete, ale všetkých tých, ktorí do nej jedného dňa skutočne vstúpia. Počet palmových listov v knižniciach nie je známy. Vie sa však, že nie je jednoduché udržať ich v použiteľnom stave. Strážcovia osudu ich prepisujú z ničiacich sa na čerstvé exempláre vždy, keď sa začnú drobiť. Na oboch stranách tenkých palmových listov je minulosť aj budúcnosť návštevníka zapísaná drobným písmom v husto vyrytých veršoch v starotamilčine. Písmená veľké asi milimeter v tomto prastarom jazyku južnej Indie sú pre oči návštevníka skoro neviditeľné. Avšak o to väčší je šok, keď si vypočuje podrobnosti zo svojho doterajšieho života, zo života svojich rodičov, súrodencov, detí, životného partnera.

Sú tam presne uvedené ich mená, pohlavie, vek. Návštevník sa okrem svojho povolania dozvie o svojich chorobách, starostiach aj špeciálnych znameniach. Všetko toto je opisované veršami v obrazoch. Napríklad strojvodca je „vodič zariadenia, ktoré za pomoci pary alebo inej energie prepravuje množstvá ľudí na obrovské vzdialenosti.“ Často je na závitku napísaný aj presný deň, kedy návštevník do knižnice príde, a kto ho do nej privedie. Na každého návštevníka pripadajú dva palmové listy. Na prvom závitku je meno návštevníka, jeho povolanie, jeho minulosť do dňa, kedy do knižnice vstúpil, a niektoré jeho minule inkarnácie. Pokiaľ tieto informácie návštevník odsúhlasí, a je jasné, že ide o jeho životný príbeh, tak sprievodca zájde do knižnice po druhý zvitok. Na tom je zaznamenaná budúcnosť návštevníka až po hodinu smrti. Všetky budúce udalosti sú zaznamenané v časových úsekoch dva a pol až päť rokov. Tento spôsob predpovedí sa v Indii označuje ako Brighu Santa. Podľa indického mudrca Brighu, ktorý ho po dlhých rokoch meditácie vypracoval.

Pokiaľ aj vám vyrazila dych predstava zvitkov z palmových listov, na ktorých je zapísaný váš osud, zrejme by ste chceli vedieť, kde sa táto neobyčajná knižnica nachádza. Nájdete ju v meste Bangalúr, 280 kilometrov západne od Madrasu. Na 5th Main Road 33, Champarajpet, Bangalúr nájdete starú panskú vilu, ktorá patrí rodine Šástrí. Srí Džiotišakáríja Rámakrišna Šástrí je indický filozof a učenec. Zároveň je aj súčasný prekladateľ posolstva palmových listov. Od detstva ho otec zasväcoval do teoretickej aj praktickej orientálnej mystiky. Učil ho sile pozitívneho myslenia a učenia Šuka Nadi. Šuka – papagáj je symbolom božskej múdrosti a Nadi je okamžik v čase. Toto učenie sa zrodilo pred 5300 rokmi a má byť duchovným, praktickým a psychologickým návodom na život. Predstavuje analýzu okamihu zrodenia jednotlivca vyrytú do palmových listov na základe spirituálnych schopností.

Šuka Nadi sa zaoberá predovšetkým zámermi, ktoré si jednotlivec pre tento život stanovil. Pomáha mu dospieť k ich duchovnému aj materiálnemu naplneniu. Dôraz u tohto umenia sa kladie na naplnenie spirituálnych, ale aj materiálnych úrovní, s pomocou ktorých dokáže človek ľahšie napĺňať svoje svetské záväzky a môže sa tak vo väčšej miere venovať svojmu duchovnému rozvoju. Podľa Šuka Nadi je ľudské úsilie o zmenu vlastného osudu určované princípom dynamickej rovnováhy. Nejde teda o predurčenosť nejakým statickým, dopredu daným osudom.

Čítanie z palmových listov podľa tejto náuky predstavuje „božský plán“ pre ľudský život a poukazuje na možnosti a schopnosti hľadajúceho. Tento spôsob umožňuje ľuďom na základe poznania božského plánu vytvoriť zo života to najlepšie. Nie len pre nich, ale aj pre tých, s ktorými sa stretávajú. Zahrňuje ľudskú osobnosť, rodinný život, finančný úspech, aj duchovný základ. Zároveň dodá človeku aj ozdravné opatrenia pre korekciu myšlienkových pochodov, lebo ako vieme, sme to, čo si myslíme. Šuka Nadi nám poskytne po prečítaní palmových listov aj mantru. Mantry boli pôvodne hymny a obetné predpovede zo zbierok Véd.

Védy boli zbierky všetkého poznania v starej Indii. Ich pozitívny vplyv na praktický každodenný život človeka sa dodnes nevytratil. Knižnica momentálne obsahuje 3665 zväzkov po 365 listoch a jej tradícia siaha do histórie vzdialenej až 5000 rokov. Umenie čítať a prepisovať zvitky sa dedí z otca na najstaršieho syna a nie je to len umenie, ale aj sväté poslanie. Dnes leží starostlivosť o túto neobyčajnú knižnicu a o sprostredkovanie múdrosti a osudu na bedrách Srí Džiotišakáríja Rámakrišnu Šástrího. Čo myslíte, je v nej aj ten váš? Vraj sa dá nájsť aj prostredníctvom Skypu...

-


CHANDRAMOHAN_CURAT_1450799g


Múdrosť na dnes

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír."

Čítali ste už ?