Utorok 16. apríl, meniny má Dana, Danica

Neviete kam na dovolenku a chcete zažiť niečo naozaj nezvyčajné? Tu je náš tip.

Pupek světa, nebeské město a mohyly

Velkou cestu Srbskem pořádal Nový cestovatel z.s. ve spolupráci s časopisem WM magazín. Viděli jsme stará města a objevy, které nezapadají do oficiální evropské historie. Expedice do Srbska se vydařila. Sešla se dobrá parta lidí. Každý přispěl svým názorem, každý si cestu užíval po svém.

Vinča – kolébka lidstva

Po nočním přejezdu byla první zastávka ve Vinči, kde byly objeveny 7.000 let staré sošky „bohů“. Podobné sochy jsou popisovány v Mexiku a na dalších místech. Vinča byla kdysi hlavním centrem nejstarší civilizace, vzniklo zde první písmo, první města. Znaky a písmo nebylo dodnes přeloženo. Srbští archeologové popisují nálezy starých měst bez hradeb a opevnění v devíti úrovních nad sebou. Našli se měděné nástroje, které jsou o tisíc let starší, než oficiální doba bronzová! Znaky a sochy bohů jsou nalézány po celém území dnešního Balkánu.

16-06-srbsko-vinca01

Nenápadné muzeum na břehu Dunaje jsme navštívili poprvé v roce 2014, kdy zde byly vystaveny originály soch „bohů“. Dnes není v muzeu ani jedna. Místo unikátních artefaktů jsou v muzejních prostorách vystaveny hrnce, kamenné nástroje a několik kovových ozdob. Návštěvník tak nabývá dojmu, že Vinču obývali pravěcí lovci a sběrači. Dokonalá kamufláž, zdá se, že jsou záměrně odstraňovány stopy dávné vyspělé civilizace.

V okolí muzea jsou devět metrů vysoké hliněné útesy, které obsahují tisíce fragmentů kostí, střepů a předmětů. Proč byl archeologický průzkum zastaven?

16-06-srbsko-vinca02

Tajemné Viminacium

Viminacium – kdysi hlavní město východní Evropy (provincie Moesia Superior), bylo založeno Římany v 1. století našeho letopočtu. Počet obyvatel se odhaduje na 40.000. Dnes archeologické naleziště zabírá celkem 450 ha a obsahuje pozůstatky chrámů, ulic, náměstí, amfiteátr pro 12.000 lidí, paláce,  římské lázně a unikátní podzemní akvadukt. Poloha města je strategická. V okolí je řeka Dunaj a Mlava, úrodná půda a ruda. Dnešní rekonstrukce staveb jsou prováděný v duchu tzv. romantické archeologie – tak jako např. palác Knossos na Krétě byl přestavěn podle idealizovaných představ archeologů, které neodpovídají skutečnosti.

16-06-srbsko-viminacium

Jeden archeologický komplex je již druhým rokem pro veřejnost uzavřen. Na dotaz, proč je nepřístupný nám odpověděli, že se provádí odborné průzkumy. V tomto uzavřeném komplexu jsme byli naposled v roce 2014. Na velké ploše jsou pozůstatky římských zdí, které jsou vystavěny na mohutných kamenných blocích – megalitech. Možná právě tento fakt je důvodem, proč je dnes místo uzavřeno.

Podobným archeologických anomálií existuje ve Viminacium mnoho. Našla se zde soška dlouhá 35 centimetrů, vyrobená z jednoho kusu nefritu. Soška byla vyrobena dlouho před příchodem Římanů!  V areálu bylo nalezeno více než 700 zlatých stříbrných předmětů. Dnes jsou uloženy v Bělehradském muzeu – mnoho z nich nebylo možné datovat a představují záhadný původ. Na okraji římských staveb byl nalezen průmyslový komplex, obrovské pece, jejichž původ nebyl dodnes datován. V okolí jsou kamenné sarkofágy s mytologickými výjevy, které nezapadají do idealizovaného římského období.

Je zřejmé, že Římané postavili své město na pozůstatcích mnohem starší vyspělé civilizace.

Kostra mamuta

Nedaleko římského města byly objeveny kompletní kostry mamutů. Jde o Evropský unikát. V žádném muzeu nevidíte kompletní kostry mamutů, vždy jsou poskládány z několika dalších nálezů z různých míst. Mamutí kostry byly objeveny v hloubkách od 20 do 27 metrů pod pískovým nánosem. Na podzim 2012 zde bylo nalezeno celkem 6 kompletních koster. Tento nejnovější objev srbská vláda i světové organizace ignorovaly. Kostry musely být před blížící se zimou převezeny na vlastní náklady objevitele (zatím) neznámo kam.

Dnes je zde vystavena jedna kompletní kostra mamuta ve smrtelné poloze, z prvních nálezů (2009). Mamut byl nalezen v hloubce 27 metrů a byl vyzdvižen i s původním pískovým podkladem do dnešní polohy. Kostra je podle archeologů stará 1 milion let! Datování se běžně provádí na základě organických zbytků, které se nenachází u objektů. Kolem mamuta byl jen písek. Může mi někdo vysvětlit, na základě čeho bylo stanoveno stáří 1 milion let? Archeologové v tom nemají sami jasno. Další odborná analýza hovoří o 70.000 letech, nejnovější studie tvrdí, že zde mamuti žili ještě před 10.000 lety. Více o nálezu najdete na stránkách časopisu WM magazín – zde.

16-06-srbsko-mamut

Na okraji římského města je rozlehlý povrchový lom, kde se těží štěrk a písek. V hloubce 60 metrů jsou vidět uhelná ložiska. Při pohledu na velkou jámu je zřejmé, že pískové nánosy vznikly rychle poměrně nedávno. Jediným vysvětlením může být katastrofická záplava. Původní vegetace, mamuti a dávná vyspělá civilizace, vše zaniklo důsledkem velké vlny – tsunami. Jak velká mohla být? Nejnovější analýzy předpokládají, že lokální výbuch sopky na Santorini způsobil tsunami vysokou 300 metrů (až dodnes se předpokládala její výška pouhých 60 metrů, když dorazila na Krétu).

Bájná hora Rtanj

Srbská pyramida Rtanj je údajně největší na světě – spisovatel A. Clark ji nazval pupkem světa. Nad horou se objevují světelné objekty, je zakázán přelet letadel. Staré legendy popisují ohnivého draka, který z vrcholu ovládal svět. Po velké katastrofě se hrad i čarodějem propadl do nitra hory. Na vrcholu Rtanju byla vyhloubena 60 metrů kolmá štola, kterou z neznámých příčin ze dne na den zabetonovali.

16-06-srbsko-rtanj01

Výstup na vrchol je středně náročný, cesta trvá necelé 4 hodiny. Sestup opačnou stranou je neopakovatelným zážitkem. Všichni členové naší expedice dosáhli vrcholu a bezpečně sestoupili severní stranou.

Pod vrcholem pyramidy je plato s propady. Navalená suť se zhroutila do podzemních prostor. Před lety jsme objevili v jednou propadu vstup do podzemí. Bohužel, bez zabezpečení nelze podzemní chodby prozkoumat. Průzkum plánujeme při další expedici. Video z prvního průzkumu najdete zde.

16-06-srbsko-rtanj02

Prováděl jsem měření nad kolmým otvorem u jednoho z propadů. V místě přestává fungovat mobil. Speciálním přístrojem jsem i letos mařil úroveň mikrovlnného záření. Mikrovlnné záření se v přírodě běžně nevyskytuje. Výsledek unikátního pokusu zveřejníme později.

Starý Rtanj

Pod bájnou horou je stará vesnice Rtanj. Na jižním okraji je léčivé místo, které navštěvují lidé z celého Srbska. Zarostlý úvoz, skrytý v bujné vegetaci, na jedné straně jsou vidět pravidelně opracované kameny tvořící šikmou stěnu. Stěna připomíná pozůstatky malé pyramidy. Místo pravidelně navštěvujeme. Vesnice je dnes téměř opuštěná. Díky informacím o bájné hoře Rtanj v časopise WM magazín přijíždí do Srbska stále víc turistů z Česka, Slovenska a jiných zemí.

16-06-srbsko-jeskyne1

Léčivé jeskyně

Na severo-západní straně masívu Rtanj je unikátní jeskynní komplex. Pro veřejnost je zpřístupněno 500 metrů chodeb. Celková délka je 6,5 km. Naše expedice měla možnost prozkoumat přibližně 1,5 km chodeb. Měřili jsme úroveň radiace a negativní ionty. Výsledky našeho měření jsou zajímavé. Naměřili jsme zvýšenou radiaci. Přirozené radiační pozadí se přitom pohybuje mezi 12-20 mikrosieverty. V jeskynním komplexu je hodnota 56 mikrosievertů. Tato mírně zvýšená radiace je prospěšná pro vše živé.

16-06-srbsko-jeskyne2

Měřili jsme hodnotu negativních iontů v chodbách. Výsledek je velkým překvapením. Nejvyšší naměřená hodnota byla 85.000 negativních iontů / cm3. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je prospěšný pro lidské zdraví! Po náročném výstup na vrchol Rtanju, byl pobyt v jeskyni přímo zázračnýJ

Felix Romuliana – nebeské město

Staré město pod tajemnými mohylami dostalo název podle nalezeného kamenného oblouku s nápisem – Felix Romuliana. Podle historiků jde o římský vojenský tábor. Nejnovější průzkumy popisují město jako luxusní léčebné lázně, kde jezdili římští císaři. Půdorys města je orientován podle dvou mohyl na horizontu. Kdo postavil mohyly, historici neznají. Mohyly jsou mnohem starší, než římské město pod nimi. Ve městě nejsou žádné lázně, ani termální prameny. Moderní archeologie nám zřejmě něco tají.

16-06-srbsko-felix1

Původně se Felix Romuliana jmenovalo Nebeské město! Ve významné dny slunovratu a rovnodennosti dochází k podivné energetické aktivitě. Tak to popisují nejstarší texty. Je pravděpodobné, že Římané tyto vědomosti převzali od původních obyvatelů Nebeského města. Dnešní město bylo postaveno na mnohem starších základech. Na jižní straně můžete vidět podivné kamenné megality v místech, které nebyly archeology prozkoumané. Na haldě archeologického materiálu, který se nikam nehodil, jsou kameny s přesnými vysoustruženými otvory.

16-06-srbsko-felix2

Tajemné mohyly

Nad Nebeským městem jsou dvě mohyly. Jejich původ není spolehlivě vysvětlený. Měřili jsme jejich orientaci. Dvě mohyly stojí na přímce jihovýchod – severozápad, s odchylkou 7 – 15 stupňů. Tato odchylka se nazývá jako Božská odchylka. Můžeme ji najít u všech nejstarších staveb v Peru, Mexiku a kyklopských hradeb po celém světě.

16-06-srbsko-mohyly

Mohyly mají vnitřní chodby a prostory. Vstup se skrývá za moderní obezdívkou. V den zimního slunovratu, pokud stojíte na mohylách, vidíte zapadat Slunce vpravo u bájné hory Rtanj. Zjistili jsme, že Slunce zapadalo přesně na vrcholu hory 21. prosince v roce 5.500 př. n. l. To může znamenat významnou indícii – v tento čas vznikly mohyly.

Sokobanija

Nedaleko bájné hory Rtanj je lázeňské město Sokobanija. Ve městě vyvěrá celkem 9 horkých pramenů (od 20 – 56 stupňů C). Lázně jsou prospěšné pro plicní a pohybové problémy. Odborníci naměřili v údolí Sokobanje vysoký výskyt negativních iontů, které jsou větry přenášeny do údolí pod horou Rtanj. To je důvod, proč byla kdysi stará vesnice Rtanj významným ozdravným střediskem.

Závěrem

Expedice do Srbska se vydařila. Sešla se dobrá parta lidí. Každý přispěl svým názorem, každý si cestu užíval po svém. Viděli jsme nejstarší stavby, artefakty, vnímali prastarou mytologickou energii dávno zaniklých civilizací. Navštívili jsme místa a poznávali přirozený život lidí. Život, který je nám vlastní, v dnešní moderní době neuskutečnitelný.

Dlouho do noci jsme diskutovali a radovali se ze života. Každé ráno jsme vstávali s úsměvem a těšili se na další zážitky. O tom to celé je, nebo ne?

Pro velký zájem uskutečníme druhou cestu do Srbska ještě v letošním roce: Termín 15 – 20. 9. 2016.  Určitě navštívíme unikátní jeskyně víc než jednou. Pokusíme se domluvit mimořádnou prohlídku do tajemných hlubin jeskyně! Více informací najdete→ Aktuální cesty

Fotoarchiv z pupku světa najdete zde
Pohřebište mamutů v Srbsku: http://wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012100007
Bájná hora Rtanj: http://wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2014070002

Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet předplacené drinky? Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Múdrosť na dnes

„Nevidíme, čo je možné, lebo fantazírujeme o nedosiahnuteľnom."

Čítali ste už ?