Nedeľa 14. júl, meniny má Kamil

Posolstvo pre jednotlivé mesiace v roku 2016 - Január, Február, Marec

S obnovenými silami vstupuje človek na cestu tvorivého prerodu. Je si vedomý svojej božskej podstaty. Ak to ešte nepochopil, práve v januári má čas na to, aby zvliekol starú kožu ako had a prijal nové zmeny, ktoré sú v súlade s prírodou. Keď had zvlieka kožu, nejde len o nový „dizajn“, v období zvliekania kože je slabý a veľmi unavený, jeho pud sebazáchovy je oslabený. Je nerozvinutou existenciou. S novou kožou prichádza zmena. Had silnie a stáva sa čoraz múdrejším. Rovnako človek, ktorý verí v možnosť transformácie svojich vlastností sa stáva silnejším. Zákon fyziky jednoznačne vraví: nijaká energia nezanikne, takže ak je všetko energia, aj naše vlastnosti, nemôžu teda zaniknúť, iba sa premeniť. Premenené vlastnosti prinášajú nový pohľad na veci, novú cestu, nový osud a šťastie. V januári je dôležité určiť, ktoré veci prinášajú do nášho života najväčšiu zmenu. Pre všetkých ľudí je to v prvom rade láska. Koľko jej dostaneme, neovplyvníme, ale koľko jej rozdáme, to je v našich rukách, v našich srdciach. Je dôležité otvárať srdiečka a hľadieť na veci láskavým pohľadom. Nesúdiť, neporovnávať, nehodnotiť. Toho zatiaľ nie je každý schopný, preto existuje ďalší stupeň na ceste rozvoja - vzdelávanie. V januári začnite s nejakým druhom vzdelávania, ktorý vám bol odjakživa blízky. Často v rodine, či v škole dostávame zlý návod na život. Podporujú nás v tom, aby sme venovali veľa času tomu, čo nám nejde, na čo nemáme nadanie a aby sme zanedbávali náš vzácny talent, to čo nám ide dobre. Vraj preto, že to vieme. Veľkou výhrou bude, ak v januári začnete rozvíjať svoje talenty.

A budeme zdieľať s priateľmi a blízkymi všetky objavy na ceste za pozitívnou zmenou. Týmto spôsobom sa vám podarí transformovať. Keď človek robí to, čo ho baví, teší, z čoho má radosť, je neustále v stave skutočnej meditácie. Je napojený na Zdroj a jeho duša a telo sa uzdravujú.

Symboly januára:

Krčná čakra

Číslo: 11

Farba: akvamarín

Rastlina: žerucha

Kvet: sedmokráska

Vôňa: škorica

Esencia:  divoký pomaranč

Kameň: tyrkys

Živel: voda

Smer: západ

Harmonizácia: humor

Meditácia: Som slnečný  lúč žiariaci v kryštáloch smiechu.

Afirmácia:  Som nevinné, úprimné, čisté božie dieťa. Som klaun kozmického dvora a učím sa hľadieť na veci z nadhľadu. Svojím úprimným smiechom prinášam nebo na zem.

Trauma1: zranené vnútorné dieťa. Príčina problému môže byť v príliš vysokých nárokoch na dieťa v detstve, sklamanie rodičov buď z podoby, povahy, pohlavia alebo inteligencie dieťaťa.  Každý z nás nesie v sebe veľa zranení a jaziev a jazvičiek z detstva. Detstvo ovplyvňuje našu dospelosť vo väčšej miere ako pripúšťame. Je čas liečiť naše zranené dieťa. Netreba sa v tom priveľmi piplať, analyzovať, liečiť s terapeutmi, ak tam neboli naozaj patologické záležitosti. Jednoduchšie je, prijať svoje detstvo a veriť, že všetko, čo sa nám deje, sa deje v náš prospech. Nezaoberajte sa priveľmi odpúšťaním. Odpúšťať môže iba Najvyšší. Ak potrebujete k životu energiu odpúšťania, odpustite hlavne sebe. Odporúčam však radšej sa držať hesla: prijímam a ďakujem. Tak bude mať transformačná sila ľahšiu možnosť vniesť do vášho života nové príležitosti a pochopenia. 

Trauma 2. Neschopnosť dívať sa na situáciu s humorom. Každý, kto sa berie priveľmi vážne, alebo vážne berie každú situáciu, do ktorej sa dostal, odchádza s jazvou. Kto sa pozrie na veci s nadhľadu a s humorom pochopí, že jeho vážnosť a prísnosť pochádza zo strachu, že sa prevalí jeho pocit menejcennosti, nedokonalosti, nešikovnosti alebo strach z kritiky. Rovnaké pocity zdieľa ten, kto sa skrýva za humor a pritom sa zo strachu iba vysmieva druhým. Len láskavý humor idúci zo srdca je liečivý. V januári majte na pamäti, že ak hocičo urobíte s čistým srdcom, nestrápnite sa. Iba sa naučíte otvoriť, neskrývať svoju zraniteľnosť. Tá pomáha srdcu pochopiť, že všetci máme svoje muchy. Treba ich len prijať, ako u seba, tak aj u ostatných.

-

FEBRUÁR

V tomto mesiaci sa treba naučiť naplno pochopiť sústredenie. Sústredenie je neodmysliteľný

spoločník kreativity. Je to stav, ktorý vyvoláva prelínanie pohybu a stagnácie. Zastavenie pohybu je pokoj, zastavenie pokoja je pohyb. Uprostred je sústredenie, ktoré tvorí harmóniu, napojenie na Zdroj, radosť. Len počas sústredenia môže človek počuť svoje srdce. Už kmeň slova –stred- naznačuje, že človek je počas sústredenia vo svojom strede. Aj slovo koncentrácia vyjadruje ten istý stav. Fyzicky to znamená, že človek je v srdci. Nie je ani v egu, ani v pocitoch, ani v hlave. Je vo svojom božskom zdroji. Len v srdci môže nastať extáza slobody a zbavenie sa strachu. Čím častejšie sa dokáže človek dostať do tohto stavu, tým lepšia bude jeho budúcnosť. Kmeň slova cnosť, jasne hovorí, že budúcnosť závisí od súčasnej cnosti. Prebývať vo svojom svetle, v srdci a odtiaľ pozorovať svet, znamená jednu z najvyšších cnosti. Učiť sa sústredeniu môžeme pomocou dychových cvičení, jógy, cchi-kungu, modlitieb, transcendentálnej meditácii atď. Keďže žijeme v dobe neustálych vzrušení, sms, telefóny, počítače, mediálny tok informácií...je čoraz ťažšie sústrediť sa. Možno sme naschvál vytrhávaní zo svojho stredu, aby sa narušila naša sila, výkonnosť a láskavosť. Chaos, v ktorom zväčša žijeme, praje nesústredenosti, chorobám a agresivite, nedodržaniu sľubov, znižovaniu sebaúcty. Možno namietnete, že je ťažké sústrediť sa na veci, ktoré musíte robiť a vôbec vás nebavia. A tu je pes zakopaný. Treba nájsť zmysel toho, čo robíte, ak to naozaj za žiadnych okolností nejde, tak sa rýchle zbaviť takejto činnosti. Ak nevidíme zmysel v tom, čo robíme, škodíme svojmu zdraviu. Psychickému aj fyzickému.

Sústredeniu pomáha aj samota a príroda. Človek sa ľahšie dostane do svojho stredu v samote a v prírode, preto zaraďte vo februári do svojho programu pobyt v prírode, prechádzky, napájanie sa na energie zeme, slnka a mesiaca. Dobrým pomocníkom je aj Motivačný mesačný kalendár (vydala Citadella), ktorý učí ako sa spájať s prírodou a so silou Luny, ktorá ovplyvňuje najmä vodstvo sveta. Keďže my sami sme z väčšej časti voda, je vplyv Luny na náš život veľmi silný. Dobrým pomocníkom je aj prosba o ohľaduplnosť. Poproste svoje okolie, aby vás hodinu, dve...podľa možnosti nevyrušovali a nechali vás venovať sa sústredene činnosti, ktorú ste si vybrali. (Čítanie, maľovanie, ručné práce, majstrovanie, cvičenie, tanec, hra na hudobný nástroj, vylihovanie, relax...) Pomáha aj naučiť sa aspoň na deň na dva odpojiť od internetu a televízie. Niekedy stačí na získanie koncentrácie spomaliť a všetko, čo robíte si vychutnať.

Symboly februára:

Blesk (Hromnice)

Číslo: 19

Farba: purpurová

Rastlina: cesnak

Kvet: kosatec

Vôňa: myrha

Esencia: ľubovník bodkovaný

Kameň: fluorit

Živel: voda

Smer: západ

Harmonizácia: sloboda

Meditácia: Odhoď závoj a prijmi zmenu ako šancu

Afirmácia: Očisťujem sa a transformujem, rozsvecujem svoje svetelné telo, zaceľujem rany z odlúčenia. Odvážne skáčem do priepasti z neznáma a zničím všetko, čo ma oddeľuje od Zdroja. Spájam sa so svojou podstatou.

Trauma 1: Energia, ktorá sa priraďuje k februáru vynáša na povrch všetky potlačené problémy a zranenia. Nič, čo je odpojené od Zdroja, čiže nevychádza zo srdca jej neunikne. Nastáva účtovanie. Čomu vládne hlava a ego bude prinášať bolesť a problémy. Rovnako ako všetky získané alebo nacvičené falošné vzorce správania. Na základe toho sa budú čistiť vzťahy. V rodine aj v širších kolektívoch. Kto nepochopil, že iba pravda a úprimnosť pomôže jeho rozvoju, prepadne zúfalstvu a beznádeji. Každá úprimne myslená udalosť, čin, rada prinesie úľavu a schopnosť pochopiť transformáciu.

Trauma 2: Transformácia je totálna. Týka sa všetkého a všetkých.

-

MAREC

Veci sa pohli. Marec prináša očakávanie cez hodnotenie novej situácie. Hľadanie istoty. Tá však neexistuje. Všetko je zmena, všetko je neustále v pohybe. Preto si treba dať v marci pozor na očakávania bez reálneho zhodnotenia a na lipnutie na čomkoľvek. Na to, aby boli očakávania reálne, je dobré, urobiť si hodnotový rebríček, aby človek vedel, kto je, na čom mu záleží a kam patrí. V marci by sme mali byť nehybní v očakávaní ako pavúk pred lovom. Ľahšie túto úlohu splnia ľudia, ktorí počas života neprejavujú prílišnú činorodosť. Akční ľudia budú musieť najskôr nájsť záľubu v občasnom ustrnutí, alebo trénovať vytrvalosť. Ak sa vytrvalosť spojí s nadšením, stáva sa hybnou silou pokroku. Kto pochopil februárové úlohy, môže už v marci žať prvé odmeny. Treba sledovať symboly a premieňať každú ponúknutú príležitosť na šancu. Nie vždy je tá šanca taká, akú by sme si najviac želali, ale je to vždy nová skúsenosť, ktorá nás posunie dopredu. V tomto mesiaci sa otvorme viac zdieľaniu s blízkymi a podľa hesla: Marec poberaj sa starec, môže začať žať v príbuzenstve pani s kosou. V takom prípade sa treba naučiť rozlišovať súcit a ľútosť. Kým súcit je pozitívny a dovolí nám srdcom sa napojiť na smútiaceho človeka, ľútosť je odťažitá a dáva nám možnosť pozorovať a ľutovať smútiaceho. Ľútosť vychádza z ega, súcit zo srdca. Ten, kto otvorí srdce, pochopí jednotu nás všetkých. Otvorené srdce znamená nový začiatok. Pochopenie lásky bez podmienok. Návrat k šťastiu. K pochopeniu, že múdrosť, ktorú hľadáte, je vo vašom vnútri. Ste to vy.

Symboly marca:

vzduch

Číslo: 1

Farba: biela

Rastlina: eukalyptus, jedľa

Kvet: chryzantéma

Vonná esencia: zázvor

Vôňa: citrónová tráva

Kameň: kremeň

Živel: vzduch

Smer: sever

Harmónia: rytmus

Meditácia: Som zemitá plodivá sila vesmírneho vetra.

Afirmácia: Som v Jednote s Duchom. Duch - Dych je podstata života napĺňajúca čas a priestor.

Trauma: Mnohí sa nevedia stotožniť s tým, že medzi nimi a božskou podstatou je priame spojenie. Energie marca vyzývajú zmeniť v sebe myšlienku, že boh je niekde mimo vás. Najlepším spôsobom ako pochopiť, že Boh je v nás, je život v prítomnosti. Tu a teraz. V tých krátkych okamihoch živej prítomnosti človek precíti svoju silu, lebo nič nechce, po ničom netúži, nič neľutuje. Len žije a dýcha a prežíva naplno danú skutočnosť. Odtrhnutie od Zdroja podporuje aj náš jazyk. Jazyk je často zbytočne obmedzujúci. Jazyk sa dá zmeniť rozšírením vedomia Jednoty. V stave rozšíreného vedomia ego nemá šancu vytvárať svoje hry a prostredníctvom jazyka ich rozsievať. Pochopením tohto princípu sa zvýši vaša osobná frekvencia, čím sa zmení celý váš život k lepšiemu.


Múdrosť na dnes

„Tak ako najsilnejší vietor nepohne pevnou skalou, tak ani ohovárka, ani chvála nepohne múdrym človekom."

Čítali ste už ?