Nedeľa 14. júl, meniny má Kamil

Celiakia - príznaky ochorenia

Rozsah postihnutia tenkého čreva môže byť rôzny a preto sú aj príznaky ochorenia rôzne. Hnačky so zapáchajúcou šedou stolicou s nestráveným tukom, zvracanie, úbytok hmotnosti a celková slabosť môžu byť prvými príznakmi ochorenia. U niektorých chorých je postihnutá len začiatočná časť tenkého čreva, v ktorej sa vstrebáva železo a ochorenie sa prejaví len málokrvnosťou (anémiou).

Nedostatok železa na duchovnej úrovni môže súvisieť s postojom „áno, ale...“ Pocit vlastnej nedostatočnosti a strach zo života. Počas regresnej terapie pri prenatálnej technike sa ukázalo vo viacerých prípadoch nechuť narodiť sa ešte, alebo práve sem. Hnačky taktiež poukazujú na strach, odmietanie a chuť utiecť, no aj zbaviť sa niečoho rýchlo, skôr ako to spracujem, strávim aj na psychickej úrovni.   

Pri ďalšom nepoznanom priebehu ochorenia sa prejavujú aj ďalšie príznaky vyvolané nedostatkom dôležitých vitamínov a minerálov. Zníženie vstrebávania vápnika má za následok možnú osteoporózu, osteomaláciu, alebo syndróm zvýšenej nervosvalovej dráždivosti. Pri zvýšenej nervosvalovej dráždivosti môžeme pozorovať nápadnú zmenu chovania, časté prejavy negativistické, mrzuté ale aj depresie. Všetky tieto ochorenia sú spojené s nedostatkom ukladania minerálov, hlavne vápnika do kostí. Pokiaľ sa znížené vstrebávanie prejaví ako nedostatok vitamínov tzv. hypovitaminóza, alebo avitaminóza vzniká naozaj široká paleta príznakov postihujúcich rôzne systémy v organizme človeka.

Osteoporóza poukazuje na pocit, že nikde v živote nemám oporu. Počas praxe 60% klientiek s  ochorením celiakia poukazovali v detstve, ale aj v dospelosti na pocity zrady najbližším okolím, pocity osamelosti, ale aj nelásky. Udalosti s týmto podtextom našli aj v minulých životoch.

Pri osteomalácii môžeme hovoriť o zlosti a frustrácie z vlastnej podstaty života. Pocit nedôležitosti, resp. nepotrebnosti. 

Do akej miery necháme zájsť vlastný vzťah k životu a neriešime tieto postoje do takej miery sa môže zlepšiť, alebo zhoršiť priebeh ochorenia.

Precitlivenosť na lepok sa môže prejaviť aj kožnými príznakmi, najčastejšie začervenaním a pálením  vonkajšieho  povrchu  končatín  (najmä v oblasti lakťov a kolien). Porucha vstrebávania látok v tenkom čreve môže zapríčiniť stratu chuti do jedla a tým aj zastavenie váhového prírastku. Úbytok na váhe je najviac viditeľný na končatinách, ktoré sú tenké. Bruško je vypuklé a roztiahnuté v dôsledku nadmerného črevného obsahu.

Okrem  týchto  typických   prejavov   sa  často    stretávame  u  detí   s netypickými   formami  celiakie,  najmä  u  batoliat,  detí  predškolského a školského veku. Deti mávajú poruchy rastu.

Porucha rastu  na nevedomej úrovni tiež môže poukazovať na nechuť žiť, rásť a prospievať.

Taktiež sa vyskytujú nervové prejavy ako je napr. migréna, ktorá  z duchovného pohľadu  poukazuje na pocit byť obeťou manipulácie.

Počas praxe 90% klientiek s ochorením celiakia poukazovali na pocit  prílišného  prispôsobovania sa buď partnerovi, alebo aj rodinným príslušníkom. Počas terapie sa našli udalosti v detstve, kde došlo k prispôsobovaniu sa  na základe manipulácie.   

Príklad z praxe:  mladšia sestra vedela, že keď zaplače, mama ma vždy prinúti, aby som ustúpila. Musela som jej dať všetko čo chcela a keď som jej nedala mama sa hnevala na mňa. Potom som mala pocit viny a nedôležitosti. Cítila som sa menejcenná.   V neskoršom živote sa to prejavovalo okrem zdravotných problémov silnou fixáciou na potrebu dokázať vlastnú dôležitosť napr. v práci. Ale aj psychickou nevyrovnanosťou a častému podliehaniu hnevu a prílišnej kritike voči sebe.

V tradičnej čínskej medicíne je tenké črevo párový orgán so srdcom. Srdce je stredom našej existencie, príbytkom našich pocitov, východiskovým bodom lásky.  Pri priebehu terapie sa často ukazovali udalosti kde klientky poukazovali na pocit nedostatku lásky. Buď boli vo vzťahoch, ktoré ich citovo nenapĺňali, alebo vyslovene zraňovali. Na začiatku vzťahu akoby postavili svojich partnerov na vyšší piedestál dôležitosti ako sú samé.

Tenké črevo ovplyvňuje tretia čakra, ktorá je  umiestnená v mieste solárneho plexusu, je centrom individuality človeka. Individualizácia vedomia sa vyvíja popri zaistení princípu prežitia a zachovania druhu. Vedie k pocitu jedinečnosti a svojbytnosti. Tretia čakra je centrum, v ktorom sa vedomie individualizuje. Je strediskom osobnej energie a vzniku vôle. Budí túžbu po sebauplatnení, sebaurčení a osobnej sile. Pripravuje človeka na výzvy, ktoré mu prináša život. Centrum tretej čakry môže byť mimoriadne silné a je späté s osobnou charizmou.  Tretia čakra aj ovplyvňuje vzťah k okoliu. Podľa otvorenosti a funkčnosti tretej čakry sa osoba prejavuje navonok, ale ovplyvňuje to aj funkčnosť orgánov a v tomto prípade tenké črevo.

V praxi sa to prejavilo v prípadoch ochorenia celiakia buď snaha uzavrieť sa a nedávať najavo svoje city a potreby /úplná prispôsobivosť až apatia/, alebo prílišnou dravosť voči okoliu, prejavy agresivity.

Príklad s praxe: klientka si nevedela vytvoriť priateľské vzťahy s okolím, nevedela sa otvoriť a prejavovala navonok iba svoju intelektuálnu časť, nie emocionálnu, ak tak len nespokojnosť. Okolie ju začalo považovať za prísnu a vyhýbalo sa jej.

Pri ochorení s celiakiou sa ukázala častá silnejšia intuícia, ale nechuť vidieť viac. Odmietanie svojej individuality a prispôsobeniu sa novým možnostiam, hlavne keď okolie to vnímalo inak. Taktiež naplno prežívanie života tu a teraz snaha uniknúť aspoň časťou z vlastného tela, to sa navonok prejavovalo ako častá únava

---

Celiakia - pochopenie

-      Byť silná a byť sebou za každých okolností

-      Je potrebné hľadať a rešpektovať aj iné názory a naučiť sa robiť kompromisy bez potláčania vlastného Ja, vnímať aj protichodný názor

-      Učiť sa spolupatričnosti

-      Naučiť sa žiť v rovnováhe

-      Spojenie s ostatnými, zachovanie rovnováhy

-      Naučiť sa byť prospešná pre iných a aj pre seba

-      Zmieriť sa so skutočnosťou a s realitou

---

Terapia

Nižšie je popísaný priebeh regresnej hlbinnej terapie. Vykonávanej pri plnom vedomí. Klient si zatvoril oči a sústredil sa na svoje časti osobnosti telo a dušu. Vybraná téma je celiakia.

( T – terapeut, K – klient )

T: opíšte ako vyzerá celiakia,

K: je to veľká čiara, hranica,  medzi dušou a telom, jej stred je žlto oranžový ako oheň a  okraje sú výrazne červené a idú do zlatista

T: čo sa na to pozerá, čo s tým súvisí

K: sklamanie ľuďmi

T: čo medzi celiakiou a sklamaním prebieha,  

K: nezáujem akoby si vytvorili nejaké ohraničenie

T: nájdi udalosť keď si ty niekomu toto spôsobovala 

K: Je rok 1640, Mám moc, vyššie postavenie, som žena a  mam tri deti. Mám nejaké očakávanie od syna, je potrebné aby sa správal podľa nejakého bontónu, prijal svoju rolu v spoločnosti, ale on ma sklamal. Preto sa uzatváram od všetkých deti.. Nie som s nimi a mam od nich odstup, časom sa vytvára chlad,  snažila som sa to zmeniť, ale odstupom času to nešlo. Deti sa  úplne uzavreli a aj ja. Je tam cítiť chlad.

T: ako to končí  

K: ja som schladla a deti žili svoj život

T: O čom to bolo,

K: o očakávaní,  nepochopení, sklamaní

T: nájdi udalosť keď Vám to niekto spôsoboval,

K: Je rok 1614 , rodičia chceli syna, ale narodila som sa ako dcéra – dievča. Je to bohatšia rodina. Stará sa o mňa pestúnka. Rodičia nemajú žiaden citový vzťah, zobrali sa, lebo to bolo od nich očakávané. Mňa odsunuli, lebo som nebola syn. Je tam chlad. Mám pocit zrady a chcem odísť. Sklamanie , že sa ku mne nesprávali ako k dieťaťu a ja som ich sklamala že nie som syn.

T: o čom to bolo, a ako to súvisí

K: o očakávaní a sklamaní, nedostávam čo by som mala  

T: nájdi udalosť keď to spôsobuješ ty iným,

K: Je rok okolo 400. Som muž žijem v spojitosti s prírodou, akoby som bola lovec. Mám psa, ktorý sa zraní. Bol najlepší pri love. Neviem ho zabiť, ale viem že mi je zbytočný. Som k nemu chladna, lebo mi je už nepotrebný. Cítim smútok od neho, ale aj môj k nemu. Už mi nemôže zabezpečiť dostatočnú potravu a tým ani ja jemu.

T: o čom to bolo

K: o odcudzení

T: ako to súvisí s celiakiou,

K: nemám dostatok živín pre ďalší život

T: koľko je tam ešte udalosti ktoré s tým súvisia,

K: 15

T: poď k úplne prvej udalosti

K: Je tu svetlo, pokoj, mám pocit, že som súčasťou univerza vo svetle. Mám tam dostatok všetkého, som potom oddelená a sklamaná, niečo mi strašne chýba

T: je tam zlom?

K: zlom je v momente oddelenia od univerza

T: postav sa do zlomu a uvedom si čo tá celiakia dáva sklamaniu

K: nejaké ohraničenie,

T: čo dáva sklamanie celiakii

K: sklamanie  dáva očakávanie

T: ako sa tej časti osobnosti  celiakia žije bez  ohraničenia,

K: neviem kde sú hranice, nie sú mi jasné to mi spôsobuje neistotu

T: ako sa žije časti osobnosti sklamanie bez  očakávania

K: neviem čo očakávať  a neviem to spracovaťspôsobuje mi to smutok

T: Vymeň si fragmenty na správne miesto a čo si sa mala tým naučiť?

K: ako prijímať a dávať, ako sa stať súčasťou celku, ale byť aj sama sebou

T: ako vyzerá teraz celiakia

K: je menšia, hranica zmizla a je to len malý útvar s farbami ako predtým

-

Z poslednej terapie je vidieť súvislosť medzi tenkým črevom a srdcom. Teda problémy s dostatkom živín, ale aj nedostatok lásky, ktorý je popisovaný ako chlad. Nedostatok živín sa prelína s nedostatkom lásky a prijatia v kruhu najbližších. Je tu spojená potrava – živiny s láskou: už mi nezabezpečuje potravu, tak mi je nepotrebný a som k nemu chladná. Silná potreba sa prispôsobiť jasne stanoveným hraniciam /bontón/ daným spoločnosťou. Ale tiež nesplnenie očakávania: v prvej udalosti syn ma sklamal a v druhej udalosti sklamala som rodičov nie som syn. Srdce je spojené so živlom oheň, ktorý je podvedome opisovaný klientom vo farbách celiakie: „ako veľká čiara, hranica, medzi dušou a telom, jej stred je žlto oranžový ako oheň a okraje sú výrazne červené do zlatista“.

Keď si zoberieme dôsledky ochorenia celiakia na život pacienta, je to už po cely život o obmedzovaní v dôsledku prísnej diéty, čo sa môže zrkadliť v terapii ako stanovené pravidla – „bontónu spoločnosti“. Taktiež „hranica celiakia medzi dušou a telom“ môže podvedome poukazovať na neprekonane hranice podvedomej potreby – chcenia a tým čo sa deje a prejavuje navonok, ale aj o obmedzovaní, ktoré ochorenie spôsobuje.

-

Súvisiace články: Karmaterapia a celiakia
Múdrosť na dnes

„Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír."

Čítali ste už ?