Nedeľa 14. júl, meniny má Kamil

Vaše buňky poslouchají, aneb, jak Vám mluvení s Vaším tělem může pomoci se uzdravit

„Každá část těla má svoje vlastní vědomí nebo vlastní duši“. Tato transformační slova, z úst domorodé léčitelky, u mě nastartovala cestu k objevování mimořádné hojivé schopnosti lidského těla.

Když mi tato perspektiva byla představena, trpěla jsem těžkou a bolestnou chronickou poruchou. Téměř okamžitě jsem zařadila tento koncept do mé již zavedené meditační praxe. Přemýšlela jsem: Může mě moje tělo slyšet? Mohu s ním opravdu mluvit, a mohu získat jeho spolupráci při léčení své nemoci?

Té noci, po dosažení stavu hlubokého klidu skrze meditaci, jsem v duchu začala upřímě a s nadějí komunikovat se svým tělem, ale neměla jsem žádné očekávání. Po asi jedné hodině této intenzivní komunikace se stalo něco úžasného. Mé tkáně začaly reagovat.

Pojivové tkáně od sebe roztáhly vrstvy zjizvené tkáně. Nervy naskočily a moje lýtkové svaly začaly provádět cvičení flexe a extenze, nezávisle na mé vědomé kontrole. Na základě této reakce se jeden z mých lýtkových svalů, který byl paralyzován neuropatickým stavem (diagnostikovaným jako Komplexní regionální bolestivý syndrom) vrátil k životu jako elektrizující výstřel skrz postiženou oblast.

Srdce mi bušilo, když jsem si uvědomila, že cesta k mému osvobození od této nemoci konečně začala. S mými zkušenostmi s akupunkturou a orientální medicínou, jsem moc dobře věděla, jak rozšířená je chronická bolest v této zemi a začala jsem přemýšlet o tom, co by důsledky tohoto jevu mohly znamenat pro všechny ty trpící lidi. Jak jsem pokračovala v léčení mého stavu, začala jsem pomalu organizovat tuto metodu do systému, který bych pak mohla učit klienty a posunula tak svoje profesní zaměření na hypnoterapii.

Když dávám svým klientům instrukce, vysvětluji jim, že pravidelná meditační praxe je nutná, aby se mozek naučil vstoupovat do mozkových vln hladiny alfa a theta. V těchto hladinách se komunikace mezi vědomou myslí a fyzickým tělem dramaticky zvýší. Zjistila jsem, že pro získání úspěšné spolupráce těla jsou potřeba tři klíčové kroky:

  • Mít pro své tělo skutečné pochopení a soucit; vědět, že se skládá z vědomých buněk, které mají emoce.
    Budovat důvěru tím, že zapojíme své tělo v duševní rozhovory o naší touze po vzájemné spolupráci a překonání nemoci.
  • Umožnit změny v konverzaci pomocí různých myšlenek a slov, které vyvolávají spontánní zvýšené emoce.

Z mé zkušenosti – výše uvedené pokyny jsou nezbytné k dosažení dynamické hojivé reakce v těle.

voda_beNedávno jsem narazila na velmi podobnou metodu, kterou objevil badatel Cleve Backster, který strávil 36 let studiem biokomunikace u rostlin, zvířat a také v lidských buňkách. Odkazoval se na tyto faktory: opravdový záměr, správné naladění a spontánnost.
Backster, dříve specialista na výslechy pro CIA, napsal o svém rozhodujícím okamžiku, který ho vedl k jeho skutečné práci na tomto světě, ve své knize Primární vnímání. Tento okamžik nastal jednoho únorového rána v roce 1966, kdy se rozhodl sledovat ve své laboratoři Dracénu Voňavou při napojení na detektor lži. Přístroj připojil pomocí elektrod k části listu a začal přemýšlet o způsobech, které by mohly vyvolat nárůst elektrické aktivity v rostlině. U lidí je nárůst této elektrické aktivity spojen s intenzivními emocemi.

V jedné chvíli si začal představovat, že elektrody propalují list. Ve stejném okamžiku kdy tato myšlenka vstoupila do jeho mysli, pero detektoru lži vyskočilo do horní části grafu, což značilo extrémní reakci na měřené části rostliny. Ohromen šel ke stolu jeho sekretářky pro krabičku zápalek, zatímco uvažoval o možnosti, že by tato rostlina byla schopná odhalit lidský záměr.

Když se vrátil se sirkami, rostlina stále vykazovala stejně vysokou úroveň reakce, která by byla v rozporu se sledováním další změny na grafu. Backster se rozhodl „odstranit hrozbu“ vrácením sirek do zásuvky stolu. V tom samém okamžiku graf začal klesat, jako by se rostlina začala uklidňovat.

rastlina_graf

Záznam z elektród pripojených na rastlinu

Backster se pokoušel tento experiment zopakovat tím, že předstíral, že se chystá rostlinu spálit, ale žádná reakce nenastala. Rostlina vycítila rozdíl mezi skutečným a umělým záměrem. On nakonec zjistil, že rostlina byla naladěna na lidi, co se o ní primárně starali. Reagovala jak na jejich pozitivní, tak i negativní, emoce a také na jejich návrat poté, co byli na nějaký čas pryč. Záznamy v grafech rovněž ukázaly, že rostliny upřednostňují emoce lidí, kteří se o ní starají nad emocemi ostatních lidí, kteří se nacházejí v její blízkosti.

Backster později rozšířil svůj výzkum na testování známek vědomí v lidských buňkách. Sbíral od lidských dárců bílé krvinky, napojil je ve zkumavkách na elektrody a poté zaznamenával reakce buněk při prožívání různých emocionálních stavů, které dárci právě zažívali. Zjistil, že k vyvolání elektrické reakce v buňkách byly nutné spontánní emoce. Například, pokud byl dárce přinucen emoce cítit, buňky nereagovaly. Nicméně, když právě obdržel tísnivý telefonát od své dcery, buňky výrazně zareagovaly.

Poznamenal, že vzdálenost se při těchto experimentech zdála být irelevantní. Například, dárce ponechal své buňky v laboratoři, a poté si vedl podrobný záznam jakýchkoliv stresujících emocí, které zažíval na své cestě domů do jiného státu. Npříklad uvedl, že zapomněl odbočit na dálnici, nebo že stál ve dlouhé frontě na letišti při odbavení.

Později byly jeho záznamy porovnány s nahrávkou grafu. Vykazovaly silnou korelaci mezi stresovými událostmi a elektrickými reakcemi v jeho buňkách. Graf znovu ztichl, když přišel domů a šel spát. Tyto experimenty byly prováděny při použití zařízení, které zamezovalo působení elektromagnetického záření (obvyklé energie používané pro přenos informací). Buňky se chovaly tak, jako by tam ta zařízení vůbec nebyla, což naznačuje, že tato komunikace se děje pomocí pole, které ještě nebylo identifikováno konvenční vědou.

Někteří vědci věří, že další rozvoj kvantové fyziky nám může pomoci pochopit toto pole, které komunikuje emocionální záměr mezi živými organizmy.

Kvantové Propletení (z originálu “ Quantum Entanglement „) je proces, kdy dvě částice hmoty, které se sebou byly ve styku, se stále chovají tak, jako by byly připojeny a to poté, co byly odděleny vzdáleností mnoha kilometrů. Když nastane energetická změna ve vlastnostech (poloha, rychlost a rotační spin) jedné z částic, vlastnosti druhé vzdálené částice se změní ve stejném okamžiku.

Tento fyzikální jev a výzkum Cleve Backstera, podporují východní koncept JEDNOTY – názor, že celá příroda je vzájemně propojená. Starověké kultury chápaly toto propojení jako živé energetické pole, které udržuje život, zatímco řídí vývoj vědomí v celém vesmíru.

Meditační techniky, které využívám ve své praxi, přinášejí mysl do stavu naladění se s tímto polem. Energie z tohoto pole je pak zaměřena na fyzické uzdravení přes jasný záměr – prostřednictvím rozhovoru, který vyvolává spontánní emoce – a ladí fyzické tělo do vědomé mysli. Tato metoda, kterou jsem nazvala Antara (od slova „zevnitř“), umožňuje člověku zažít tvůrčí schopnost léčit, generovanou spojením mysli a těla s tímto žijícím vesmírným energetickým polem.

Autorka: Therese Wade, MSc
prevzaté: http://wakeup-world.com
Překlad: Martina Andrews (www.nourish.cz)

Múdrosť na dnes

„Tajomstvo zdravia pre myseľ a telo nie je v smútku za minulosťou, v obavách pred budúcnosťou, alebo v predvídaní ťažkostí, ale je to žiť v prítomnom okamihu múdro a naplno."

Čítali ste už ?