Utorok 28. máj, meniny má Viliam

Elektroterapie. Elektřina pro zdraví v 21. století

Všechno živé i neživé je vytvořeno z atomů. Elektrony či energie krouží kolem jádra atomu v specifických energetických a kmitočtových hladinách.

Proč užívat elektřinu?

Zappery, elektrifikace krve a magnetické pulsování lymfy a tkání podle Boba Becka. Několik příběhů a citací pro představu o tom, jak a závěrem proč to asi účinkuje.

Příhoda na farmě

„… Stále více australských farmářů si začíná léčit rozmanité choroby, jako například horečnaté onemocnění podobné chřipce vyvolané moskyty šířeným virem Ross River, použitím elektrických ohradníků! Všechno začalo poté, když farmáře v Bunbury v jihozápadní Austrálii náhodně přitlačil mladý býček k elektrickému ohradníku pulsujícímu pod napětím 7 500 V. Kdo se už s takovým plotem blíže seznámil, jistě uzná, že je to hodně nepříjemný zážitek, ale tento farmář byl několik měsíců předtím nakažen virem Ross River, jak potvrdil krevní test, – a všechny symptomy tohoto onemocnění po nedobrovolném střetu s plotem zmizely. Jeden z jeho rovněž nakažených spolupracovníků asi týden na to kurážně zvolil stejné ´ošetření´, a také u něj symptomy onemocnění rázem vymizely!“
(Nexus Magazine, srpen – září 1996)

Zlepšená výživa buněk

„V Německu jsme věděli o krevních proteinech už dlouho; začaly se shlukovat poté, když byla snížena energetická pole v mezibuněčných prostorech a lymfatický systém začal mít problémy s jejich odstraněním. … Bylo zjištěno, že nahromaděné proteiny lze použitím elektřiny opět rozptýlit.“ (Profesor doktor Friedrich M. Plog , citace z The Golden Seven Plus One, C. Samuel West DN, ND)

„Elektrošoková léčba AIDS“

Tým výzkumníků z Albert Einstein College of Medicine v Newyorku oznámil, že vystavení viru AIDS elektrickému proudu o nízkém napětí může téměř zrušit jeho schopnost infikovat v laboratoři kultivované lidské bílé krvinky.

William D. Lyman se spolupracovníky zjistil, že vystavení 50 – 100 mikroampérům elektrického proudu – tedy takovému, jaký běžně produkuje kardiostimulátor – snížil infekčnost viru AIDS (HIV) o 50 až 95 procent. Výsledky jejich experimentů, představené 14. března ve Washingtonu u příležitosti Prvního mezinárodního sympozia kombinovaných terapií, ukázaly, že elektrickými mikroproudy šokované viry ztratily schopnost syntetizovat enzym rozhodující pro jejich reprodukci – nedokázaly vytvářet shluky bílých krvinek a spojovat je dohromady, což jsou dva klíčové znaky této virové infekce. (Science News, 30. března 1991)

Elektřinu jako zbraň používají i bílé krvinky

Bílé krvinky (leukocyty) hubí bakterie a patogenní houby elektrickým proudem. Tento obranný mechanismus, který objevili Jacques Schrenzel a Karl Heinz Krause z ženevské univerzitní nemocnice, je spouštěn v okamžiku, jakmile receptory bílé krvinky zjistí přítomnost mikroorganizmu. Objev by měl otevřít nové směry výzkumu nedostatečné imunity u nemocných, jimž tento enzymatický systém schází. (Science & Vie, září 1998)

Eliminace krevních parazitů

Dr. Alfons Weber z Německa objevil pod mikroskopem s temným polem parazity v krevních buňkách všech svých rakovinových pacientů. Berlínští praktičtí lékaři Bea Langhammer a Thomas Blasig vypozorovali, že nejrychlejší způsob jak odstranit parazity z krevních buněk je elektrizování krve společně s magnetickými pulsy a vhodným stravováním.

Zasažený bleskem!

„Mám už několik desítiletí v archivu zprávu, která mi nejde z hlavy. Popisuje ověřený případ staršího muže, jehož zasáhl blesk. Nejenže přežil, ale následně mu rostl třetí chrup a nové husté tmavé vlasy. Navíc zmizel i jeho rozsáhle metastazovaný neoperovatelný nádor. Zahodil brýle i hůl…“

(Z článku „Total Cancer Remissions with Blood Electrification and Silver Colloid Ingestion“, Robert C. Beck, D.Sc., Explore, Volume 7, No. 3, 1996)


Jak to vlastně všechno je

Všechno živé i neživé je vytvořeno z atomů. Elektrony či energie krouží kolem jádra atomu v specifických energetických a kmitočtových hladinách. Pohyby atomů vytvářejí vibrace. A protože tyto kmity jsou našim zrakem a sluchem nerozpoznatelné, byly vyvinuty citlivé přístroje, které je umí měřit. Rychlost nebo vlnové délky produkované kmity měříme jako kmitočet. Vidíme nebo slyšíme jen to, když kmity produkují zvuk v pásmu slyšitelnosti nebo světlo ve viditelném rozsahu. Zvuk má o řády nižší kmitočet než světlo.

Za průkopníky současného výzkumu zdraví prospěšných frekvencí jsou právem považováni Georges Lakhovsky a Royal Raymond Rife. Jejich zprávy o použití různých kmitočtů se ovšem liší. Georges Lakhovsky publikoval svá zjištění v dvacátých letech minulého století a záznamy o jeho práci jsou k dispozici. Byl úspěšný při používání frekvenci k zvrácení průběhu rakoviny u rostlin, zvířat i lidí.

Napsal: „Náprava, podle mého mínění, nespočívá v hubení mikrobů v kontaktu se zdravými buňkami, ale v posílení oscilací těchto buněk…“

Lakhovskeho oscilátor mnohonásobných vln generoval frekvence až do 150MHz. Každá frekvence vytváří další kmitočty v specifických sadách nad originálním kmitočtem, známé jako harmonické kmitočty. Lakhovsky uvedl: „Hlavní je produkovat co největší možné množství harmonických kmitů.“

Dr. Royal R. Rife byl Lakhovskeho současník. Většina dochovaných informací naznačuje, že jeho nezměrné úsilí směřovalo k hubení mikrobů přiřazených určitým onemocněním. Záznamy ukazují, že byl velmi úspěšný ve zvrácení průběhu mnoha nemocí, ale uvedl jen hodnoty nastavení zařízení, jehož používal, ne přesné frekvence ničící specifické patogeny. Výzkumník Ed Skilling, jenž brzy po Rifeho úmrtí studoval jeho práci, tvrdí že Rifeho kmitočty byly do značné míry účinné proto, jelikož produkovaly harmonické kmity – tedy stejný postup, jakým uspěl Lakhovsky.

Kurážná výzkumnice Hulda Clark, původně vyvinula Zapper k likvidaci mikrobů. Ve svých knihách uvádí, že výstup Zapperu na frekvenci 30 kHz bude zabíjet široký okruh parazitů, bakterií a dalších patogenů. Jiní výzkumníci ovšem namítali, že kmitočet Zapperu nedokáže proniknout tělem, nicméně mnozí lidé ohlásili, že používání Zapperu přineslo prospěch – buď jim, nebo jejich domácím zvířatům.

Takže, jak může působit Zapper? Jestliže produkovaný kmitočet nemůže pronikat tělem, jeho účinek možná spočívá v putování kmitočtu po povrchu kůže, kde stimuluje akupunkturní body. To by mohlo povzbudit široký rozsah léčení – akupunktura je velice mocná metoda pobízející tělo k tomu, aby se léčilo samo.

Mikroproudy

Výzkum profesora Henry Lai z University of Washington v roce 2002 ukázal, že mikroproudy, dokonce i minimální, mohou být účinné. Lai použil zapper Clarkové na leukemické buňky v laboratorní kultuře. Udává, že mikroproudy byly pro bílé krvinky prokazatelně bezpečné, zatímco u leukemických buněk zpomalovaly růst. Překvapující výsledky jeho studie signalizují, že by výzkumu mikroproudů měla být věnována značná pozornost.

Zapper přitom vykazuje účinnost při výstupu mikroproudu pouhých 0,14 miliampér. Přestože to je mnohem méně, než poskytuje jednotka užívaná v Beckově protokolu, i tento výstup, alespoň v laboratoři, se ukázal jako účinný. I když je zapper Clarkové navržen k produkci určitých frekvencí, průvodní mikroproud, i když minimální, pravděpodobně rovněž přispívá k účinnosti přístroje.

Odborná teorie o možných příčinách účinnosti mikroproudů a frekvencí

Fyzik Gary Wade publikoval několik článků detailně popisujících jeho teorii o působení frekvencí
při likvidaci patogenů v těle. Podle Rifeho odkazu existuje pro každý mikroorganismus nejméně jeden ultrazvukový kmitočet, který ho ničí. Wade popisuje, proč struktura obalu virových a bakteriálních proteinů dělá tuto vnější vrstvu snadno porušitelnou mechanickými kmity. Vysvětluje, že právě to je důvod, proč jsou ultrazvukové kmity ve vyřazování patogenů tak účinné. Jakmile je vnější povrch proteinu narušen, virus či bakterie ztrácí schopnost připojit se nebo vniknout do buňky. Wade dále vysvětluje, jak ultrazvukové kmitočty působí na kůži: ionty v celulární vodě a buňkách působí na celulární vodu a buňky kůže kde generují široké pásmo velmi jemných ultrazvukových kmitočtů. Tyto ultrazvukové kmity vyprodukované přímo uvnitř těla narušují povrch proteinu na patogenech. To znamená, že nějaká vhodná frekvence, přestože je aplikovaná pouze na kůži, dokáže v těle vytvořit ultrazvukový signál působící na patogeny.

Wade vysvětluje, že ultrazvukové kmitočty neutralizující patogeny v těle vytvářejí také intenzivní impulsní magnetická pole. To nabízí ještě jedno vysvětlení pro účinnost generátoru magnetických impulsů, který vyvinul Bob Beck k vytváření mikroproudů v tkáni. Generátor magnetických impulsů užívaný nad lymfatickými uzly nebo kdekoli na těle vybudí v tkáni mikroproudy. Beck navrhl toto zařízení na základě zjištění výzkumu, že mikroproudy neutralizují parazity, viry, bakterie a další patogeny. Podle Wadeho teorií, mohou také impulsní magnetická pole v tkáni vytvářet efektivní ultrazvukové kmitočty, které pak narušují vnější proteinový obal patogenů. (Za ultrazvuk jsou považovány pro lidské ucho neslyšitelné zvukové kmitočty nad 20 kHz.)

Ať už neutralizují nebo narušují obaly patogenů mikroproudy nebo vibrace, výsledek dává našemu imunitnímu systému šanci dostat je z těla. Důležité přitom je, že se tělo léčí samo. Vynalézáme efektivní bioelektrické nástroje k tomu, abychom mu v tom pomohli. Přitom se zdá, že mikroproudy, při úrovních produkovaných přístroji vyvinutými Bobem Beckem, poskytují bezprostřednější výkonnější přístup než
užití vyšší frekvence. Je na každém rozhodnout, co chce zkusit. Je také důležité si pamatovat, že přirozené zdravotní terapie jsou určeny k povzbuzení těla, aby se léčilo samo. Přitom to, co účinkuje u jedné osoby, nemusí být řešením pro jinou.

Nepříznivé účinky

Zbytky vymírajících patogenů musí být vyloučeny z těla. Jestliže játra, ledviny a tlusté střevo nepracují dost efektivně, aby tělo rychle zbavily jedovatého odpadu, mohou se projevit symptomy podobné chřipce. Je důležité pít dostatek vody, aby pomohla vyplavit toxiny z těla. Nejlepší – zejména při Beckově protokolu – je začít pomalu abyste vylučovací orgány nepřetížili. Začít s cévní elektrifikací či magnetickými pulsy pozvolna – denně jen 20 nebo méně minut, a pak postupně prodlužovat kúru.

Mnozí sice oznámili, že jim použití elektrizování nebo frekvencí pomohly obnovit zdraví, je však důležité mít na paměti, že u každého postupu se najde několik lidí, na které může působit nepříznivě!

-

Prevzaté z WM magazínu.


Múdrosť na dnes

„Tajomstvo zdravia pre myseľ a telo nie je v smútku za minulosťou, v obavách pred budúcnosťou, alebo v predvídaní ťažkostí, ale je to žiť v prítomnom okamihu múdro a naplno."

Čítali ste už ?