Pondelok 24. február, meniny má Matej

Palmové listy a Mantry

Po prečítaní palmových listov dostanete tzv. pudžas, ktoré pomáhajú uvoľňovať karmu. Sú to zväčša námety na darovanie vecí, obetu jedla, cestovanie na posvätné miesta, ale hlavne texty mantier, ktoré máte spievať. Keďže sú v nejakom neznámom jazyku, začala som pátrať po ich pôvode. Krásne vysvetlenie pochádza od Lenky a Petra z Prahy 

MANTRY

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které nesou určitý význam a především určitou zvukovou vibraci. Slovo mantra v překladu znamená mystický či posvátný text, magická formule nebo tajemství. Pochází ze sanskrtského kořene slova manas (manas – mysl, man - myslet) a tra (ochraňovat).

Jedná se tedy o nástroj ochraňující mysl. Zabraňuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní (nebo vůbec nějaké)představy, které by v budoucnu mohly přinést nežádoucí následky - neboť myšlenka (či vyřčené slovo) je energií, která má tendenci se zrealizovat (také v Bibli se píše: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně." – Evangelium sv. Jana 1,1-3). Z tohoto důvodu se mantry neustále dokola opakují (nahlas nebo potichu v mysli), čímž se zvyšuje energie potřebná k uskutečnění toho, co daná mantra s sebou nese.

PŮVOD MANTER

Většina hinduistických manter jsou úryvky z různých posvátných textů, většinou véd (samhit) nebo upanišad, které se původně používaly jako doprovod k obětnímu rituálu.

Védické mantry

– jsou hymny (chvalozpěvy) z véd, např. Gájatrí mantra nebo Mahá Mritjumdžaja mantra.

Tantrické mantry

– jedná se o jednoslabičné mantry z véd, tzv. bídža mantry (bídža – semínko, zdroj, počátek), které nesou především zvukovou vibraci. Používají se k vyvolání energie spojené s konkrétním bohem, bohyní či božským principem nebo k povzbuzení konkrétní čakry. Do bídža manter patří např.:


EJM

- symbolizuje energii Sarasvatí

DUM

- symbolizuje energii Durgy

ŠRÍM

- symbolizuje energii Lakšmí

HRÍM

- symbolizuje energii Kálí
nebo Párvatí

KLÍM

- symbolizuje energii Kálí

GAM

- symbolizuje energii Ganéši

HA

- symbolizuje energii Šivy

RA

- symbolizuje energii Brahmy

LA

- symbolizuje energii Indry

KA

- symbolizuje energii Kámadévy
(boha lásky) či bohyně Kálí

Mantry z púrán

– většinou se jedná o mantry k oslavě boha Šivy, Višnua, Kršny apod., např. ÓM NAMA ŠIVÁJA.

PŮSOBENÍ MANTER

Nejstarší mantry jsou v sanskrtu, který je pravděpodobně nejstarším jazykem na světě (také je označován za řeč bohů). Každé písmeno sanskrtské abecedy má určitou vibraci, která působí na konkrétní energetické místo v lidském těle (čakru), resp. na konkrétní energetickou dráhu v těle (nádí) vycházející z příslušné čakry.

Hinduisté rozlišují sedm základních čaker, přičemž z každé z nich vychází různý počet energetických drah (nádí, v čínské medicíně označované jako meridiány), kterými proudí životní energie (prána). Nejedná se o nervovou soustavu. Nádí jsou propojeny s jednotlivými orgány v těle. Znázorňují se jako okvětní lístky kolem lotosového květu, který symbolizuje příslušnou čakru.

V esoterních směrech tantry a jógy se mantra musela nejdříve "probudit". Mantra zde používaná většinou neměla žádný smysl, ale v meditaci se mohl její význam vyjevit. Tím se probudila a ten, kdo toho dosáhl, získal moc mantry (mantra siddhi). (Protože mantry působí především svojí zvukovou vibrací, není k účinnosti mantry zapotřebí znát její význam nebo překlad).

Dosažení osvobození

- Hinduisté věří, že účinky manter mohou vést také k odstranění karmy a osvobození se z cyklu neustálého zrození a smrti (k osvícení).

Zklidnění mysli

- Opakování mantry uvádí mozek do stavu, ve kterém je zároveň v klidu a zároveň v bdělosti. V tomto stavu je pak snazší vnímat a chápat hlubší významy věcí (pochopit podstatu, Pravdu).

Jako pomůcka k tomu, aby mysl tolik neutíkala od mantry, se používá málá. Je to 108 korálků navlečených na niti, které mohou být např. z křišťálu či perel (uklidňující energie), ze zlata, stříbra či mědi(obohacující energie), z ořechů či kostí (ochranná energie) nebo ze santalového, jilmového či jiného dřeva. (V křesťanství se k podobnému účelu používá růženec.)

Harmonizace a léčení

- Zvuk mantry vytváří vibrace, které působí jak na fyzické tělo, tak na jemnohmotná těla. Uvádí je do stavu s vyšší energií, pročišťuje a stimuluje energetická centra (čakry) a energetické dráhy (nádí), čímž dochází k harmonizaci, odstraňování blokací a samovolnému léčení.

Dechové cvičení

- Zpěv je také přirozeným dechovým cvičením (pránájáma), které zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu, harmonizuje a léčí.

Magické působení

- Mantra může sloužit jako ochrana před negativními energiemi, jako prostředek k navození určitého psychického stavu nebo k posílení obětních rituálů (nejstarší védské mantry se recitovaly nebo zpívaly právě při obětních rituálech).

SPRÁVNÉ PROVEDENÍ

Aby mantra účinkovala správným způsobem, tj. symbolizovala to, co má symbolizovat, a vytvářela správnou vibraci, je důležitá:

správná výslovnost

- poloha jazyka, přízvuk

přesná rytmika

- délka trvání, střídání přízvučných a nepřízvučných slabik, pomlky

přesná intonace

- poloha, tj. výška tónu

Účinek správné výslovnosti je možné prezentovat na příkladu slova ÁNANDA, které znamená štěstí a radost, zatímco slovo ANANDA znamená neveselý, pochmurný. Podobně je tomu se zvukovou vibrací mantry.

Co dělat v případě, že neznáme správnou výslovnost?

Pokud neumíme sanskrt a nezískali jsme mantru od člověka, který opravdu ví, jak se správně vyslovuje a má osobní prožitek jejího účinku, můžeme k mantře přistoupit například takto:

1. Mantra jako bhaktijóga:

Zpívání náboženských písní je jednou z forem bhaktijógy, cesty lásky, oddanosti a totálního odevzdání se Bohu.

2. Mantra jako džňánajóga:

Součástí džňánajógy, cesty moudrosti a poznání, je studium posvátných textů, tedy i manter, které patří mezi nejstarší hinduistické texty. Pokud známe význam(překlad) mantry, můžeme si jej při zpívání uvědomovat a prociťovat jeho hlubší úrovně, což je snazší ve stavu se zklidněnou a uvolněnou myslí, kterého je díky zpěvu a jeho dechovému účinku dosahováno.

3. Mantra jako píseň:

Pokud se nám mantra a její melodie líbí, potom zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu nebo navozuje radostný stav. Také působí jako dechové cvičení, čímž tyto účinky prohlubuje a má také ozdravný vliv.

4. Mantra jako modlitba:

Mantru můžeme považovat také za zpívanou modlitbu (např. LÓKÁ SAMASTÁ SUKHINÓ BHAVANTU – Ať jsou šťastny všechny bytosti.)

POČET OPAKOVÁNÍ

Účinek mantry se začíná projevovat až po určitém počtu opakování. Existuje více názorů na to, kolikrát je potřeba mantru opakovat. Tradičně se uvádí násobky čísla 108 (které je považováno za mystické číslo nejen v hinduismu) či pro účely džapování násobky jedné Purasčarany (purasčarana znamená příprava), která je rovna násobku 100 000 a počtu slabik příslušné mantry (Tedy například Gájatrí mantra, která se skládá z 24 slabik, by se měla opakovat 2 400 000 krát v rámci jedné purasčarany). Též se uvádí, že je potřeba opakovat mantru minimálně 20 minut denně 40 dní po sobě.

MANTRA, DŽAPA, KÍRTAN, BHADŽAN

MANTRA

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které mají určitý význam a především určitou zvukovou vibraci, kterou působí na energetická centra v těle. Pro dosažení správného vibračního účinku je nezbytná přesná výslovnost, intonace a rytmika.

DŽAPA

je rychlé (skoro až mumlavé) "odříkávání" mantry. Cílem džapy je dosáhnout stavu neustálého uvědomování si mantry, tj. stavu, kdy zůstává prociťování mantry i když mantra není vyslovována.
(Při nacvičování džapy se jednotlivé slabiky mantry vyslovují nejprve pomalu a potichu v mysli. S postupující praxí se hlasité vyslovování stává automatickým a je dosahováno vyšší rychlosti opakování mantry. Následuje stav, kdy již není vyvíjeno žádné úsilí k opakování mantry. Ten, kdo mantru vyslovuje, se stává pozorovatelem, nikoli tím, kdo vyslovuje. Cíle džapování je dosaženo tehdy, když mantra zůstává, i když se neprovádí džapování.)

KÍRTAN

je způsob zpívání manter či hymnů (chvalozpěvů), při kterém jedna osoba předzpívává a ostatní po ní opakují.

BHADŽAN

je druh náboženské písně, která může být jednoduchá a krátká jako mantra, nebo také složitá a dlouhá. U bhadžanu není důležitá striktní výslovnost, intonace a rytmika jako u manter, ale vyjádření pocitů, především pak lásky k Bohu, božskému principu či mistru. Většina bhadžanů vychází z klasické indické hudby, jejímž příkladem je hudební útvar rága, u které je na prvním místě právě vyjádření pocitů a nálady (slovo rága znamená láska, harmonie, krása).


-

Lenka a Petr www.samhita.czi


Múdrosť na dnes

„Tak ako najsilnejší vietor nepohne pevnou skalou, tak ani ohovárka, ani chvála nepohne múdrym človekom."

Čítali ste už ?